Pokračuje stavba přemostění. Staveniště proměnilo oba břehy Svitavy

21. dubna 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 2006×

Devět měsíců od slavnostního poklepání základního kamene už trvá stavba nového mostního spojení se Starým Blanskem. Postup prací na přemostění je viditelný na obou březích řeky Svitavy, kterou musí nový most překlenout spolu se železniční tratí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„To, co je nejlépe z dálky vidět, tedy mohutná konstrukce, která se tyčí vysoko nad terén na pravém břehu Svitavy, ale ještě není vlastní mostní konstrukce. Je to dočasná ocelová konstrukce z nosníků, kterou o prázdninách využijeme jako výsuvnou dráhu při vysouvání mostu,“ vysvětluje Robert Škarecký, vedoucí projektu firmy Metrostav DIZ, která je dodavatelem nového přemostění.

V místě bývalých uhelných skladů ve Svitavské ulici se dokončují mostní opěry. FOTO: Michal Záboj

Pomocná konstrukce roste na straně Starého Blanska už od poloviny ledna, na její odstranění budou mít dělníci ale pouze zhruba dva týdny. Rychlost už nyní nabírají ale také další práce, aktuálně zejména na pravém břehu Svitavy, tedy dále od centra města.

„Tam je už hotové založení spodní stavby mostní konstrukce, tedy všechny železobetonové mostní podpěry a mostní opěra, v lokalitě také dokončujeme přeložky vodovodu přímo v místě budoucí okružní křižovatky a také na Brněnské ulici v části vedoucí dolů směrem k nádraží.  Přeložku vodovodu dokončujeme také podél trati u vlakového nádraží,“ popisuje Robert Škarecký.

Na řadě jsou nyní také přeložky kanalizačních stok v místě budoucí okružní křižovatky a zemní práce na vlastní okružní křižovatce v ulici Brněnská a na ni navazujících komunikacích. Pracuje se také v místě budoucího parkoviště, které vyroste poblíž nového mostu na Starém Blansku.

Rušno je ovšem i v místě bývalých uhelných skladů na Svitavské ulici. Tam už jsou téměř dokončeny mostní opěry, chybí ještě dokončit vrchní část mostní podpěry stojící nejblíž řeky na jejím levém břehu. Hotové už je také rozšíření parkoviště u obchodního domu Lidl a nové napojení na cyklostezku. Díky samostatně vydanému stavebnímu povolení nyní na dokončovací práce naváže kolaudace. Po ní bude zprůjezdněna cyklostezka až po Lidl.

FOTOGALERIE
Přemostění: staveniště proměnilo oba břehy

Na stavbě přemostění se pracuje devět měsíců. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  5

Řada dalších prací čeká až na vlastní vysunutí mostní konstrukce, které by mělo přijít na řadu v druhé polovině prázdnin.

 „Aktuálně největší problém je s dostupností stavebních materiálů, především hutního materiálu, který je závislý na dodávkách z Ukrajiny postižené válečným konfliktem. Komplikace jsou také s dodávkami čerstvého betonu, ten je aktuálně potřebný v obrovských objemech jak na přemostění, tak také na opravách koridoru a dalších velkých stavbách. Situaci neusnadňují ani stoupající ceny všech materiálů. Přesto stále počítáme s dokončením stavby v letošním roce tak, aby bylo možné most využívat po obnovení vlakového spojení v prosinci letošního roku,“ dodává stavbyvedoucí Robert Škarecký.

„S komplikacemi se potýkají všechny stavební firmy, rostou ceny, je nedostatek materiálu a za této situace je velmi obtížné dodržet termíny i ceny nastavené při výběrovém řízení. Zatím se ale celková výše nákladů nezměnila. Se zhotovitelem přemostění jsme průběžně v kontaktu, za aktuální situace je opravdu záchranou, že jde o tak velkou firmu, menší zhotovitel by za současné situace možná měl potíže v projektu pokračovat a dokončení přemostění garantovat,“ doplnil starosta Blanska Jiří Crha.

Podívejte se na staveniště pohledem webkamery

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení