Nemocnice Blansko chystá přesun a rozšíření urgentního příjmu

27. května 2022, ostatní, přečteno: 2006×

Nemocnice Blansko připravuje strategický projekt na výstavbu nového urgentního příjmu, čímž zajistí zvýšení kvality péče o pacienty a zrychlení procesu jejich vyšetření, ošetření a případného přijetí k hospitalizaci. Zásadní změnou, která k tomu přispěje, bude zejména přesun pracoviště urgentního příjmu z třetího podlaží lůžkové části nemocnice do přízemí do prostor bývalého oddělení nukleární medicíny a zároveň vybudování nového vstupu do budovy z ulice Sadová.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stávající umístění urgentního příjmu ve třetím podlaží dnes již není vhodné. „Příjmová ambulance se tam vybudovala v roce 2004 proto, aby byla v těsné blízkosti jednotky intenzivní péče (jak interní, tak neurologické) a bylo možno pacienta v případě potřeby ihned hospitalizovat na tato oddělení,“ vysvětluje náměstek pro léčebně preventivní péči a zároveň vedoucí lékař oddělení centrálního/urgentního příjmu Vladimír Navrátil.

Nový urgentní příjem bude přístupný z ulice Sadová. VIZUALIZACE: Nemocnice Blansko

Se vznikem sítě urgentních příjmů v Česku, jejichž podobu a provoz upravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodickým pokynem pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče, došlo k vytvoření nové odbornosti, kdy zdravotníci mohou pacienta na urgentním příjmu v ambulantním režimu ošetřovat až 24 hodin. Na to ve stávající ambulanci není dostatek místa. „Jak se postupně medicína vyvíjí a jak každoročně roste počet ošetřených pacientů, začínají být prostory stávajícího urgentního příjmu nedostačující,“ upozorňuje Navrátil. 

„Navíc již není nutné umístění urgentního příjmu v blízkosti JIP, protože koncepce urgentních příjmů je nyní postavena na tom, že toto pracoviště má k dispozici expektační (sledovací) a resuscitační lůžka, jejichž přístrojové a technické vybavení odpovídá parametrům lůžek na jakékoliv intenzivní péči. Takže nestabilního pacienta se selháváním základních životních funkcí můžeme plně specializovaně zabezpečit přímo na urgentním příjmu,“ podotýká lékař s tím, že blanenská nemocnice spadá do kategorie Urgentní příjem II. typu, kde předepsaný počet lůžek činí tři expektační a jedno resuscitační. Lůžka budou napojena na centrální monitor, který dokáže například automaticky sledovat, kolik roztoku zbývá v infuzích u všech pacientů.

„Z tohoto pohledu si od vybudování nového urgentního příjmu slibujeme i to, že se sníží tlak na lůžková oddělení. Některé akutní stavy (například gastroenteritidu) může vyřešit podání dvou tří infuzí a druhý den jde pacient domů. Není tedy nutná hospitalizace na lůžkovém oddělení, s jehož kapacitou tím pádem můžeme počítat třeba při léčbě chronických onemocnění apod.,“ zmiňuje náměstek nemocnice.

FOTOGALERIE
Nemocnice Blansko chystá přesun a rozšíření urgentního příjmu

Nová podoba urgentního příjmu. VIZUALIZACE: Nemocnice Blansko 

Celkem fotografií:  5

Podle něj počet hospitalizací i ambulantních ošetření v celé republice každým rokem roste, a to hned z několika důvodů: populace stárne, péče je snadno dostupná a lidé více dbají na svoje zdraví.

Přesun této ambulance do přízemí je žádoucí zejména z toho důvodu, aby byla co nejblíže k příjezdové cestě rychlé záchranné služby a zároveň k pracovištím zajišťujícím další vyšetření – zobrazovací, laboratorní. Z urgentního příjmu se plánuje propojení chodbou přímo na radiodiagnostické pracoviště, takže doba vedoucí k vyšetření pacienta, který potřebuje například okamžitě udělat CT, se výrazně zkrátí. Do laboratoří by zase mohla vést potrubní pošta k rychlému posílání odebraných vzorků.

„Urgentní příjem je specializované pracoviště s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení života a pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu nebo zhoršením průběhu onemocnění,“ vyjmenovává ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Prostory urgentního příjmu mají v současné době pět místností. Je zde možnost izolace pacientů s potencionálně nakažlivými onemocněními. V budově je dostupné pracoviště laboratoří a zobrazovacích metod včetně CT a magnetické rezonance, a to s nepřetržitým provozem. Heliport se nachází v dosahu transportu převozovým lůžkem. Po vybudování nového zázemí přibude například recepce, jejíž pracovníci ušetří čas zdravotnickému personálu, který nyní musí veškerou administrativu vyřizovat sám.

Dále nebude v čekárně chybět oddělený prostor, který bude sloužit imobilním pacientům na převozových lůžkách, aby nemuseli v těžkém stavu ležet v čekárně před všemi ostatními pacienty, či místnost pro očistu pacientů a místnost, kde se budou moci dělat žaludeční laváže při různých otravách. Dojde také k rozšíření sociálního zázemí pro pacienty i zázemí pro personál.

Vybuduje se samostatný vstup pro zdravotnickou záchrannou službu, oddělený od vstupu pro pěší i od vstupu pro dopravní sanitní službu. Plánují se úpravy příjezdových komunikací, aby se tyto tři zóny nekřížily.

Součástí pracoviště bude také lékařská pohotovostní služba i akutní chirurgická ambulance. „To znamená, že když například záchranka přiveze člověka s podezřením na cévní mozkovou příhodu, který si při pádu rozbil hlavu, veškerá vyšetření se uskuteční mnohem rychleji. Nyní musí záchranáři přivézt pacienta na urgentní příjem do třetího podlaží, odkud jej neurolog pošle o dvě patra níže na CT, následně se vrací na urgentní příjem, poté o patro níže na chirurgii na ošetření a pak zpět do třetího podlaží. Toto všechno by se tedy mohlo odehrávat v jednom nadzemním podlaží na co nejkratší trase,“ názorně popisuje Vladimír Navrátil.

Urgentní příjem s nepřetržitým provozem je dojezdovým místem zdravotnické záchranné služby, kontaktním místem integrovaného záchranného systému, centrem krizového řízení neodkladné péče a triáže pacientů při mimořádných událostech, základnou pro resuscitační tým. Zároveň slouží jako centrální příjem nemocnice. Součástí je též ambulance lékařské pohotovostní služby.

„Hodláme zažádat o dotaci na stavební úpravy, dotační titul by měl být vypsán Ministerstvem zdravotnictví ČR v průběhu příštího roku. Pokud půjde vše podle plánu, mohlo by se začít stavět v roce 2024, přičemž stavba by trvala zhruba rok a půl,“ nastiňuje ředitelka nemocnice.

Marie Kalová, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení