Mateřské školy přijmou všechny tříleté děti

17. června 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 1725×

Více než dvě stě nových dětí nastoupí od září do některé ze sedmi mateřských škol zřizovaných městem. Školky přijmou všechny žadatele, kteří přišli k řádnému zápisu a k 31. srpnu dovrší věk tří let, ale také několik mladších zájemců. Předškoláčci starší pěti let budou mít možnost navštěvovat hned dvě přípravné třídy, jednu na ZŠ Salmova, druhá se nově otevře také na ZŠ TGM.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V průběhu zápisu bylo podáno celkem 416 přihlášek. Nejvíce přihlášek podali rodiče tříletých dětí narozených do 31. srpna 2019, a to 117. Neznamená to ale, že o místo v mateřských školách projevilo zájem 416 dětí. Stejně jako v předešlých letech totiž rodiče opět využili možnosti zápisu svých dětí na více mateřských škol současně, proto nyní očekáváme, že během léta budou rodiče postupně odhlašovat děti přijaté na více mateřských škol a uvolní tak místa i pro zájemce mladší tří let,” uvedla Petra Skotáková.

Město dosud kromě docházky do klasických tříd v mateřince nabízelo předškoláčkům možnost navštěvovat v posledním roce před nástupem na základní školu přípravnou třídu na ZŠ Salmova. V ní je nižší počet dětí a učitelé mají možnost individuálnějšího přístupu a také soustavnější přípravy na přechod na základní školu. Nově Blansko otevře od 1. září 2022 také druhou přípravnou třídu na ZŠ TGM.

„Dlouhodobě měli možnost navštěvovat přípravnou třídu pouze děti s odkladem povinné školní docházky, novelou školského zákona se ale okruh dětí rozšířil také o další zájemce, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj v oblasti sociálních dovedností, komunikace a podobně a nástup do základní školy pro ně tak bude snazší,” uvedla Petra Skotáková s tím, že kapacita přípravné třídy na ZŠ TGM ještě není zcela naplněna a zájemci tak mají možnost se do ní ještě přihlásit.

Další letošní novinkou byl mimořádný zápis v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ke speciálnímu zápisu pro děti prchající z Ukrajiny, který proběhl dne 2. června 2022, se dostavilo celkem osm dětí. Ty doplní stávající třídy zhruba v polovině blanenských mateřských škol.

„Děti z Ukrajiny budou navštěvovat základní školy a mateřské školy také v dalších obcích na celém Blanensku. Nastoupí jich od září dohromady zhruba sto, vždy po jednom či dvou do jednotlivých tříd. Zatím nemáme žádné informace o tom, že by školy měly problémy s kapacitou, nebo že by bylo nutné přijímat speciální opatření a zřizovat třídy pouze pro ukrajinské děti,” doplnila Petra Skotáková.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení