V Lažánkách město dokončilo nové multifunkční hřiště. Začíná i oprava cesty ke hřbitovu

13. června 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 1650×

Nové multifunkční sportoviště i rozšířené dětské hřiště mohou využívat děti i dospělí v místní části Lažánky. Revitalizace, která přišla celkem na 4,4 milionu korun, se dočkalo také okolí. Nyní se práce přesunují jen o pár metrů dál, na řadu totiž přišla generální rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici od hřiště ke hřbitovu. Na ni naváže také oprava povrchu komunikace celkem za 12,6 milionu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nové multifunkční hřiště o rozměrech 10,6 × 18,2 metrů, které vzniklo v lokalitě na Kamnárně, nyní lze díky vestavěným brankám využít pro fotbal, nechybí ani vybavení pro uchycení sítí na volejbal, tenis, nohejbal či badminton nebo koše pro basketbal.

Nové víceúčelové sportoviště doplnilo také hřiště pro workout. FOTO: Michal Záboj 

„Na hrací plochu navazuje nový prostor pro workout, který nabízí sestavy určené pro posilování i sportovní nářadí ale také nové zázemí pro posezení a odpočinek. Při revitalizaci původní plochy nad kapličkou vzniklo také nové parkoviště se vsakovacím povrchem, a kontejnerové stanoviště na separaci odpadu. O další prvky jsme rozšířili také stávající dětské hřiště pro nejmenší, které je součástí tohoto prostoru,” popsal starosta Blanska Jiří Crha. 

„Původní dětské hřiště tvořila vlastně jen jedna herní sestava, doplnili jsme ji o houpadla, větší sestavu se skluzavkou či posezení. Součástí je také oplocení, které má bránit vběhnutí dětí na silnici. Některé prvky, například pružinová houpadla, kaskáda a další, ještě budou doplněny,” přiblížil vedoucí investičního oddělení Marek Štefan. 

Dětské hřiště se upravilo podle přání místních. FOTO: Michal Záboj

Na podobě úprav se podíleli i místní. Na návrhu projektu i během vlastní realizace byl totiž partnerem města místní občanský aktiv, jehož zástupci se pravidelně účastnili také kontrolních dnů.

Od místních také pochází požadavek na další investiční akci města, která nyní startuje – úpravu komunikace ke hřbitovu. Město ji připravilo už na loňský rok, rekonstrukce povrchů se ovšem odložila kvůli spojení s obnovou inženýrských sítí.

„Jedná se o společnou investici města Blansko a Svazku vodovodů a kanalizace. Dojde při ní k obnově stávajícího dnes již nevyhovujícího vodovodu a dešťové kanalizace i souvisejících přípojek v délce téměř půl kilometru. Po dokončení prací pak bude položen nový asfaltový povrch, vybudována bude také nová opěrná zeď u hřbitova a nové parkoviště,” uvedl místostarosta Blanska Ivo Polák.

FOTOGALERIE
V Lažánkách město dokončilo nové multifunkční hřiště. Začíná oprava cesty ke hřbitovu

Město dokončilo nové dětské hřiště v místní části Lažánky.  FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  25

Projekt přijde celkem na 12,6 milionu korun, město hradí 7,2 milionů korun, podíl Svazku je 5,4 milionu korun.

„Stávající vodovod je asi z roku 1950, vše je ze staré oceli, kterou je nutné v celé délce vyměnit, včetně přípojek k asi 25 nemovitostem. Kvůli malé šířce komunikace a množství připojení nelze opravu dělat za provozu. Jinak ale místní další omezení nečeká. Do vybudování nového vodovodního řadu budou všichni napojeni na ten starý, přepojení si pak vyžádá zhruba půldenní odstávku,” ujistil tajemník Svazku Petr Tioka.

„I přes to, že práce si vyžádají celkovou uzavírku, budeme se snažit vyjít občanům maximálně vstříc. Práce na sebe budou navazovat, pokud budeme v některém úseku hotoví alespoň tak, že bude povrch schopný pojezdu, tak místní k jejich nemovitostem pustíme. Počítáme také se spoluprací při svozu odpadu. Myslím si, že vždy zhruba na dvě třetiny stavby se svozový vůz dostane, pokud ne, převezeme popelnice vždy na vhodné smluvené místo a následně je vrátíme,“ ujišťuje hlavní stavbyvedoucí Petr Klement z firmy Skanska, a.s., která je hlavním zhotovitelem.

„Příchod k nemovitostem zůstane po celou dobu stavby zachovaný. Všechny místní ale také návštěvníky hřbitova přesto prosíme o trpělivost a zvýšenou obezřetnost při pohybu v této lokalitě,“ dodala vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení