PF 2023

24. prosince 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 969×

Milí spoluobčané, rádi bychom vám touto cestou popřáli krásný adventní i vánoční čas a úspěšné vkročení do nového roku 2023. Všichni jsme se v průběhu roku 2022 museli potýkat s dopady války na Ukrajině ale také s nárůstem cen a dalšími obtížemi. Odrazilo se to na rozpočtech domácností a samozřejmě také na financích města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jsme rádi, že se Blansko s negativními dopady těchto událostí popasovalo tak, aby chod města nebyl paralyzován. Podařilo se dokončit dlouho připravované projekty a investice, včetně revitalizace centra města, rekonstrukcí budov škol i sportovišť nebo právě dokončeného přemostění na Staré Blansko.

V nadcházejícím roce zřejmě budeme muset pečlivěji volit priority. Věříme ale, že i přes to se bude naše město nadále rozvíjet a zlepšovat tak, aby se v něm nám všem dobře žilo.

Priority v osobním životě každého z nás jsou ale jasné – zdraví, láska a blízkost těch, kteří tvoří naše rodiny a okruh přátel. A právě vánoční čas je obdobím, které by chvílemi radosti a setkávání mělo být naplněno.

Přejeme vám příjemné prožití svátečních okamžiků v kruhu těch nejbližších, protože právě to je hlavní poselství a kouzlo Vánoc.

Ať v radosti, lásce a ve zdraví prožíváte i celý rok 2023!

Jiří Crha, starosta

Lenka Dražilová, místostarostka

Ivo Stejskal, místostarosta

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení