Město spolu s muzeem připravuje opravu kočárovny v zámeckém areálu

27. ledna 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1217×

Opravené prostory někdejší zámecké kočárovny, zázemí pro přednášky a setkávání, nový depozitář měřicí techniky i sociální zařízení pro návštěvníky blanenského zámku má nabídnout projekt, který připravuje město spolu s Muzeem Blanenska. Upravit se tak má další z budov v těsném sousedství hlavní blanenské památky. Přímo v budově zámku projekt počítá se stavební přípravou pro novou stálou expozici měřicí techniky. Spolupráci a podporu kraje, pod který muzeum spadá, přislíbil také náměstek jihomoravského hejtmana pro kulturu a památkovou péči František Lukl, který Blansko navštívil.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Budova bývalé kočárovny, která patří městu, je ve špatném technickém stavu. Muzeum Blanenska ji má v dlouhodobé výpůjčce, využívá ji ale zatím pouze jako skladové prostory. 

„Projekt, na kterém nyní s Muzeem Blanenska spolupracujeme, má za cíl objekt adaptovat tak, aby v něm mohla vzniknout badatelna muzea, prostor pro vzdělávání, ale také hygienické zázemí po návštěvníky blanenského zámku a kulturních akcí v jeho okolí. Prostory budou využité i jako depozitáře měřicí techniky. Navážeme tak na úpravu předzámčí, která nyní pokračuje budovou Zámek 3. Do opraveného objektu se letos v létě přesune administrativa muzea a díky tomu se přímo na zámku v druhém patře uvolní prostory, které bude možné stavebně upravit pro budoucí stálé expozice, i na to nyní připravovaný projekt pamatuje,” popsal starosta Blanska Jiří Crha.

Po dokončení oprav se vzhled kočárovny přiblíží opravnému předzámčí i budově blanenského zámku. Vizualizace: Studio AEIOU 

Návštěvníci by se tak v budoucnu mohli dočkat dalších opravených prostor v zámeckém areálu, nového zázemí a později přímo v budově zámku také stálé výstavy výrobků někdejšího závodu Metra. Muzeum plánuje část nové stálé expozice věnovat také přiblížení jedné z významných osobností Blanska, Ericha Roučky. 

Erich Roučka byl zakladatelem blanenské Metry, byl to ale také významný blanenský badatel a vynálezce. Málokdo například ví, že po dohodě s bratry Čapkovými jako vůbec první použil název "robot" pro technické zařízení nahrazující lidskou práci. Samotný závod Metra je nedílnou součástí historie průmyslové výroby v Blansku, ve své době byl jedním z nejvýznamnějších podniků, které vyráběly analogové měřicí přístroje. My máme díky spolupráci s řadou příznivců muzea a bývalých dlouholetých zaměstnanců Metry, kteří se sdružují ve společnosti SPRIMT, rozsáhlou sbírku měřicí techniky. Ta ale zatím stále čeká na vlastní stálou expozici v budově zámku, ve které by se s těmito předměty mohla seznámit i široká veřejnost,” vysvětlila ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.

Podporu a spolupráci při žádosti o dotaci z evropských fondů přislíbil po prohlídce prostor kočárovny a blanenského zámku také krajský náměstek pro kulturu a památkovou péči František Lukl. „Celý záměr mi přijde smysluplný a přínosný pro obě strany, projektová studie je zpracovaná citlivě s ohledem na objekt bývalé kočárovny i historizující prvky v něm. Spolupráce města a kraje je navíc výhodná pro obě strany, muzeum získá prostory, rozšíří se nabídka pro návštěvníky zámku, který je také turistickým lákadlem, a město si opraví a zhodnotí vlastní majetek,” uvedl náměstek jihomoravského hejtmana František Lukl.

FOTOGALERIE
Město spolu s muzeem připravuje opravu kočárovny v zámeckém areálu

Město spolu s muzeem připravuje projekt na adaptaci objektu bývalé kočárovny. Podporu starostovi Blanska Jiřímu Crhovi (vlevo) slíbil i krajský radní pro kulturu a památkovou péči František Lukl.  FOTO: Pavla Komárková


                Budova bývalé kočárovny stojící v těsném sousedství zámku potřebuje celkovou rekonstrukci, nyní slouží jako sklad. FOTO: Pavla Komárková
                  
                V opraveném prostoru budou návštěvníci moci nahlédnout do depozitáře měřicí techniky. Vizualizace: Studio AEIOU 
                  
                Společný projekt města a Muzea Blanenska, které zřizuje kraj, počítá s opravou kočárovny i stavebními úpravami druhého podlaží zámku. Podporu přislíbil na setkání se starostou Blanska Jiřím Crhou (uprostřed vlevo) krajský radní František Lukl (uprostřed vpravo), setkání se zúčastnila také ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková (vpravo) a tajemnice MěÚ Blansko Petra Skotáková (vlevo). FOTO: Pavla Komárková
                  
                Společný projekt počítá také se stavební přeměnou druhého podlaží zámku na stálé expozice. Vizualizace: Studio AEIOU
                  
                V upravených prostorách zámku vznikne stálá expozice měřicí techniky. Vizualizace: Studio AEIOU
                  
                Stavební práce už naplno běží v předzámčí, kde v létě dokončí rekonstrukci objektu Zámek 3. S plány na stěhování seznámila starostu Blanska Jiřího Crhu a krajského radního Františka Lukla ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková. Muzeum už využívá opravený objekt Zámek 2, kde sídlí kurátoři a konzervátoři. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Do budovy Zámek 3 se přesune administrativa Muzea Blanenska a také výtvarný obor včetně keramiky Základní umělecké školy Blansko. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Po dokončení oprav se vzhled kočárovny přiblíží opravnému předzámčí i budově blanenského zámku. Vizualizace: Studio AEIOU 
                  . . . a další . . . 
                Společný projekt počítá s opravou kočárovny i stavebními úpravami druhého podlaží zámku. Kraj přislíbil městu podporu. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Budova kočárovny potřebuje celkovou rekonstrukci, nyní slouží jako sklad. FOTO: Pavla Komárková

Celkem fotografií:  11

Ve spolupráci s Muzeem Blanenska nyní město pracuje na projektové dokumentaci a žádosti o dotaci z IROPu. Pokud bude žádost úspěšná, mohly by se letos dokončit přípravy a v následujících letech by na ně měla navázat realizační část. Ve stavebně upravených prostorách zámku pak bude moci vzniknout nová expozice. Na tu bude muzeum průběžně hledat další finance.

Budoucí výstavní prostory se ale v budově zámku uvolní už letos. Administrativa muzea se totiž přesune do budovy Zámek 3, jejíž rekonstrukce skončí letos v létě. Spolu s Muzeem Blanenska bude opravený objekt využívat také Základní umělecká škola Blansko, v přízemí najdou zázemí keramici, v prvním patře pak bude nově sídlit výtvarný obor. Část zaměstnanců muzea už v předzámčí sídlí, kurátoři ale také například konzervátoři totiž v roce 2020 našli zázemí v zrekonstruovaném objektu Zámek 2. Ten bude s budovou Zámek 3 po dokončení aktuálně probíhající opravy stavebně propojen.     

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení