Město stanovilo prázdninový provoz mateřských škol

15. února 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1958×

Rada města schválila prázdninový provoz v městem zřizovaných mateřských školách v Blansku. Rodiče budou moci letos v létě své dítě přihlásit k docházce do kterékoliv mateřinky. Podívejte se, jak budou mateřské školy o prázdninách otevřeny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V letošním roce si budou moci rodiče požádat o přijetí svého dítěte k prázdninovému provozu do kterékoli z devíti blanenských mateřských škol. Děti budou k pobytu v jiné mateřské škole než je jejich kmenová přijímány podle kapacitních možností příslušné mateřinky. Město se tak vrací k modelu, který fungoval před covidovými omezeními, kdy nebylo žádoucí, aby docházelo k mísení dětí z jednotlivých mateřských škol. 

Celkem osm z devíti mateřinek nabídne v červenci a v srpnu 2023 provoz po dobu tří týdnů, jeden týden bude otevřena školka v Těchově. 

Zákonní zástupci mohou děti k prázdninovému provozu hlásit od 29. května 2023 do 2. června 2023. Žádost o přijetí odevzdají u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte. Žádost lze vyplnit osobně, dostupná je ale také na webových stránkách jednotlivých škol. Do konce měsíce června 2023 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k docházce během prázdninového provozu.

Zákonný zástupce dítěte přijatého na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení