Policisté v regionu loni zaznamenali více trestných činů, kriminalita se vrací na předcovidovou úroveň

13. února 2023, ostatní, přečteno: 914×

Na území města Blanska policisté v roce 2022 zaznamenali mírný nárůst kriminality. Trestných činů loni 257 (meziroční zvýšení o 41) a přestupků 1096 (meziroční zvýšení o 219). Mírný nárůst přišel po dvou letech, během kterých v souvislosti s covidem došlo k poklesu kriminality. Stejný trend přitom zaznamenaly policejní statistiky v rámci celé republiky. Celková čísla trestných činů a přestupků se v roce 2022 přiblížila situaci z roku 2019.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přímo v Blansku policisté loni zaznamenali celkem 67 případů krádeží, z toho 31 krádeží vloupáním. Trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky bylo 25, poškozování cizí věci zaznamenali policisté ve 32 případech. Výtržnictví řešili celkem 14 krát, zneužití platební karty ve 22 případech, podvod 34 krát, úmyslným ublížením na zdraví přímo na území města se blanenští policisté zabývali ve 14 případech a případů drogové kriminality zaznamenali celkem 5. Nejvíce přestupků (708) bylo v dopravě, 1198 proti majetku, 19 přestupků se týkalo porušení covidových opatření a 90 přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití. Dopravních nehod bylo v Blansku v loňském roce celkem 113.

„Město Blansko patří mezi jedno, řekněme, z bezpečnějších míst v rámci republiky. Potvrzují to i čísla z našich statistik. Neexistují tady žádné konkrétní velké problémové oblasti. Možná bych zmínil to, že je tu problém s lidmi bez domova, kteří se vyskytují ve známých lokalitách ve městě, čemuž se snažíme ve spolupráci s městskou policií průběžně věnovat. Nebo jsou to prohřešky proti veřejnému pořádku, často páchané pod vlivem alkoholu a další spíše méně závažné trestné činy. Co bych rád zdůraznil je nárůst trestné činnosti páchané v prostředí internetu. Nejčastěji se jedná o různé formy podvodů, phishingové či vishingové útoky,“ uvedl ředitel Územního odboru Blansko Police ČR Zdeněk Grénar.

V rámci celého územního odboru Blansko bylo v roce 2022 spácháno celkem 917 trestných činů, objasněno bylo 444 trestných činů, což činí objasněnost 48,42 %. V roce 2021 bylo spácháno celkem 772 trestných činů, z toho bylo 471 trestných činů objasněno, objasněnost tedy byla 61.01 %. Celková kriminalita tedy meziročně vzrostla o 145 trestných činů, objasněno bylo v porovnání s předloňským rokem loni o 27 trestných činů méně.

Zdroj: Policie ČR

V oblasti obecné kriminality bylo v roce 2022 registrováno celkem 688 trestných činů, což značí nárůst o 138 skutků oproti roku 2021. Objasněno bylo 268 trestných činů (38.95 %), což je o 34 méně než v roce 2021. Objasněnost obecné kriminality se snížila téměř o 16 %.

V oblasti násilné kriminality bylo v roce 2022 registrováno celkem 79 trestných činů, což značí pokles o 14 skutků oproti roku 2021. Objasněno bylo 42 případů (53.16 %), což je o 21 méně než v roce 2021. Objasněnost násilné kriminality se celkově snížila o 15 %.

V oblasti majetkové kriminality bylo v roce 2022 registrováno celkem 444 trestných činů, což značí nárůst o 133 skutků oproti roku 2021, kdy bylo v této oblasti spácháno 311 trestných činů. Objasněno bylo 112 trestných činů (25.23 %), což je o 15 méně než v roce 2021. Objasněnost majetkové kriminality se snížila o 16 %.

Zdroj: Policie ČR

V roce 2022 bylo registrováno celkem 139 případů krádeží vloupáním, což značí nárůst o 20 skutků oproti roku 2021, kdy bylo takto spácháno 119 trestných činů. Objasněno bylo 42 trestných činů (30.22 %), což je o 23 méně než v roce 2021.

V roce 2022 bylo registrováno 86 případů krádeží prostých, což značí stejný počet jako v roce 2021. Objasněno bylo 35 trestných činů (40,70 %), což je o 4 méně než v roce 2021. Objasněnost krádeží prostých se celkově snížila o 5 %.

V oblasti ostatní kriminality bylo v roce 2022 registrováno celkem 143 trestných činů, což značí nárůst o 15 skutků oproti roku 2021, kdy bylo v této oblasti spácháno 128 trestných činů. Objasněno bylo 100 trestných činů (69.93 %), což je o 4 méně než v roce 2021. Objasněnost se snížila o 11 %.

V oblasti zbývající kriminality bylo v roce 2022 registrováno celkem 189 trestných činů a bylo objasněno 164 trestných činů (86.77 %). V roce 2021 to bylo 174 trestných činů a 152 bylo objasněno. Zbývající kriminalita tedy vzrostla o 15 trestných činů, o 12 více jich bylo objasněno.

V oblasti mravnostní kriminality bylo v roce 2022 registrováno celkem 22 trestných činů, což značí nárůst o 4 skutky oproti roku 2021, kdy bylo v této oblasti spácháno 18 trestných činů. Objasněno bylo 14 trestných činů (63,64 %), což je o 6 více než v roce 2021. Objasněnost mravnostní kriminality stoupla o 19 %.

V oblasti hospodářské kriminality bylo v roce 2022 registrováno celkem 39 trestných činů, což značí pokles o 9 skutků oproti roku 2021, kdy bylo v této oblasti spácháno 48 trestných činů. Objasněno bylo 12 trestných činů (30.77 %), což je o 5 méně než v roce 2021. Objasněnost hospodářské kriminality se celkově snížila o 4 %.

„Stejně jako v letech předchozích, tak i v roce 2022 tvoří stále významnější podíl na kriminalitě trestné činy spáchané v kyberprostoru, v prostředí internetu a sociálních sítí. Velkou proměnou prochází způsoby páchání této trestné činnosti, kdy pachatelé jsou stále vynalézavější a ihned reagují na všechny možnosti, které jim nabízí technologický pokrok a digitalizace, zejména na nové trendy v bankovnictví, nebo na nové způsoby komunikace v rámci sociálních sítí. Bohužel se nedaří vést účinné preventivní kampaně, které by zvedly povědomí občanů v této oblasti. Jedná se zřejmě o jediný způsob, jak kriminalitě tohoto druhu zabránit. Pachatelé svou trestnou činnost většinou páchají sofistikovaně, ze zahraničních destinací, mezinárodní prvek hraje při dopadení zásadní roli a jen velmi obtížně se daří tuto trestnou činnost objasňovat. To je také jeden z důvodů, proč byla celková objasněnost kriminality v roce 2022 nižší než v letech předchozích,“ podotkl Zdeněk Grénar.

Zdroj: Policie ČR

V roce 2022 bylo a teritoriu územního odboru Blansko zpracováno dopravním inspektorátem ÚO Blansko 912 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách utrpělo smrtelné zranění 8 osob. V jednom případě se jedná o podezření na sebevražedné jednání řidiče motorového vozidla, který využil motorové vozidlo jako prostředek k sebepoškození. Těžce zraněno při dopravních nehodách bylo 18 osob, 290 osob utrpělo lehké zranění.

Zdroj: Policie ČR

Celková škoda, způsobená při dopravních nehodách s oznamovací povinností, činí 40 152 200,- Kč. U 52 dopravních nehod byl zjištěn alkohol u viníka dopravní nehody. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřily stejně jako v roce 2021 nesprávný způsob jízdy (284), dále rychlost jízdy (122) a nedání přednosti v jízdě (68).

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení