Rada města dočasně jmenovala nového ředitele KSMB. Projednala modernizaci stadionu v Mlýnské ulici. Stanovila také prázdninový provoz mateřských škol.

14. února 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1807×

Přinášíme vybrané informace ze 7. zasedání Rady města Blanska, které se uskutečnilo v úterý 14. února.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rada města Blanska se zabývala otevřeným dopisem souvisejícím s odvoláním ředitele KSMB a konstatovala, že trvá na svém rozhodnutí Víta Šujana z funkce ředitele KSMB odvolat. Trvá také na důvodech vedoucích k jeho odvolání, které spočívají zejména v nenaplňování úkolů a plnění manažerských kompetencí ředitele příspěvkové organizace. To nijak nesnižuje kvality Víta Šujana coby umělce a hudebníka. Vzhledem k potřebě zachování kontinuity činnosti KSMB, zejména s ohledem na přípravu kvalitního programu na letošní sezónu, rada jmenovala s účinností od 15. února Tomáše Mokrého ředitelem KSMB na dobu určitou do doby výběru nového ředitele vzešlého z výběrového řízení. Rada pověřila tajemnici města Blanska připravit podklady pro toto výběrové řízení s předpokládaným nástupem nového ředitele od 1. září 2023.

Reakci města na Otevřený dopis starostovi a radě města Blanska si přečtěte zde

Rada města schválila také návrh smlouvy k „Modernizaci atletického stadionu a fotbalového hřiště v Blansku, ul. Mlýnská“. V rámci stavebních prací bude rekonstruován vlastní atletický stadion včetně atletických disciplín, doplněno bude sportovní vybavení, obnovit se má fotbalové hřiště, schodišťové stupně tribuny ale také zpevněné plochy u vstupu do sportovního areálu. Podrobnosti zveřejníme v nejbližších dnech.

Rada města také schválila prázdninový provoz v městem zřizovaných mateřských školách v Blansku. Rodiče budou moci požádat o přijetí svého dítěte k prázdninovému provozu v průběhu léta do všech blanenských mateřských škol. Podrobnosti týkající se letního provozu mateřinek zveřejníme v nejbližších dnech na webových stránkách města

Radní na svém úterním jednání schválili také dotační program Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2023. Ten je určený pro neziskové organizace, které mohou žádat o příspěvky na dopravu svých členů z Blanska do partnerských měst. Cílem dotačního programu je podpora rozvoje vztahů se zahraničními partnerskými městy, s nimiž má město Blansko uzavřenu dohodu o partnerství, tedy s Legnicí v Polsku, Komárnem na Slovensku, Scandianem v Itálii a s rakouským Mürzzuschlagem. O dotace budou moci zájemci žádat od 15. března do 14. dubna 2023. Podrobnosti k dotačnímu programu Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2023 budou zveřejněny na webu města.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení