Radní stanovili termíny zápisů, projednávali i parkování na Starém Blansku

28. února 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1020×

Přinášíme vybrané informace z 8. zasedání Rady města Blanska, které se uskutečnilo v úterý 28. února 2023.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Radní na svém posledním únorovém zasedání schválili termíny zápisu žáků k plnění povinné školní docházky a také termíny pro zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Po konzultaci se všemi řediteli základních škol stanovili termín zápisu do prvních tříd základních škol pro školní rok 2023/2024 na 4. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní termín je 5. dubna 2023 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

Po konzultaci s řediteli mateřských škol bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 probíhat 4. května 2023 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

 

Radní se zabývali také požadavkem některých občanů na zachování parkovacích míst pro zaměstnance firem v Průmyslové zóně Staré Blansko. Ti se na město obrátili s prosbou o řešení parkování na ulici Na Brankách a navazujícím okolí tak, aby měli kde odstavit svá vozidla po příjezdu do zaměstnání. Radní konstatovali, že v ulici na Brankách nelze při současném obousměrném provozu vyznačit podélné parkovací stání z důvodu její konstrukční šíře. Bylo by to v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Podélné parkování by bylo možné pouze v případě zjednosměrnění provozu, tato varianta se bude dále projednávat se zástupci firem sídlících v dané lokalitě. Nové parkovací kapacity byly nicméně vybudovány v souvislosti s přemostěním na Staré Blansko v okolí nového kruhového objezdu, tedy v docházkové vzdálenosti od ulice Na Brankách. Na tomto parkovišti bude možné po kolaudace vozidla odstavit.

Radní projednávali celkem téměř dvacítku bodů. Zabývali se podnájmy nemovitostí, smluvními dokumenty či zápisy z komisí a výborů. Kompletní přehled usnesení bude zveřejněn v nejbližších dnech na webových stránkách města v sekci Samospráva.

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení