Základní škola uspořádala den otevřených dveří

22. března 2023, ostatní, přečteno: 809×

Den otevřených dveří je akcí, která má v ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 dlouholetou tradici. V letošním roce se brány školy otevřely veřejnosti v sobotu 25. února.

Kouzelná škola (jak zněl podtitul letošního dne otevřených dveří) tak po celé sobotní dopoledne měla možnost přivítat především nastávající prvňáčky a jejich rodiče. Jako již každoročně však přicházeli i bývalí absolventi nebo lidé, které zajímá, jak se škola změnila po 40 letech od svého vzniku. ZŠ Salmova totiž nedávno oslavila kulaté výročí. Na vlastní oči tak všichni mohli vidět školu zevnitř, a navzdory sobotě i v čilém provozním ruchu.

Den otevřených dveří v ZŠ Salmova. FOTO: archiv školy

Rozlehlým školním areálem návštěvníky provázeli zkušení průvodci z řad pedagogů, zaměstnanců i žáků. Trasa byla zajímavá a pestrá. V tematicky laděných blocích na osmi stanovištích mohli malí účastníci prohlídky získat až osm razítek do účastnického listu a za splnění všech úkolů i malou odměnu. Společně tak měli možnost nahlédnout pod pokličku „kouzel“ v učebně fyziky, v učebnách informatiky se seznámit s taji 3D tisku či základy robotiky, v ateliéru výtvarné výchovy na ně čekalo „Čáry máry vytváření“ a v tělocvičně mohli absolvovat překážkovou dráhu, protože i kouzelníci musí cvičit tělo.

V pavilonu prvního stupně byly pro návštěvníky připraveny zábavné úkoly, v učebně jazyků na ně čekala „Magická okna“ v rámci činností na interaktivní tabuli a ve školních dílnách mohli předškoláci ukázat, že mají šikovné ruce a nějaké to rukodělné „kouzlo“ také svedou.

V laboratořích děti poodhalily roušku „Čarovným přírodním vědám“. Mimo jiné tam pro ně byl připraven i koutek živé přírody se zajímavými živočichy.

S podtitulem „Didaktické hry a aktivity pro malé čaroděje“ fungovalo i školní poradenské pracoviště, kde kromě her měli rodiče možnost získat řadu cenných informací či odpovědi na své otázky.

Otevřeno veřejnosti bylo též zázemí prvních tříd, přípravné třídy, školní družiny a na konci prohlídky mohli všichni nahlédnout do prostor cvičné školní kuchyně. Tam bylo pro návštěvníky připraveno malé občerstvení. To si koneckonců všichni po náročné cestě bezpochyby zasloužili.

Tematický podtext této akce nebyl ani trochu nadnesený. Žákovské začátky jsou nastartovány v první třídě, a než si žáci ze tříd devátých vyberou další směr, kterým se budou ubírat, chce to obrovské množství trpělivosti, zkušeností, píle, nápaditosti a kreativity při práci s každým jedincem, což je údělem pedagogů. Jako mávnutím kouzelného proutku se z nepopsaného listu stane osobnost, která stojí na prahu života. Možná je to kouzlo, možná um. Každopádně nás těší, když se na tom můžeme podílet a naše práce dává smysl.

Pěkné moderní prostředí a vybavení školy je příjemným bonusem, díky kterému je náš společný cíl blíž.

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení