Cyklostezka Blansko-Adamov: 2025 má být hotovo

5. dubna 2023, ostatní, přečteno: 3195×

Jízda na kole z Blanska směrem na Brno bude zřejmě již za tři roky pohodlnější a hlavně bezpečnější. Zatím musejí cyklisté na cestě k Adamovu překonávat frekventovanou silnici II/379, kudy přijíždějí tisíce aut denně. Nově je od budovy ředitelství ČKD v Blansku až k odbočce pod Novým hradem dovede nová cyklostezka, kterou plánuje vybudovat Jihomoravský kraj.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stezka pro cyklisty bude dlouhá zhruba čtyř kilometry. Liniová stavba povede střídavě na pravém a levém břehu řeky Svitavy a podél železniční trati. Počítá se s podjezdy pod silničními mosty a také s vybudováním jednoho cyklomostu a tří lávek o šířce tří metrů.

Nová cyklostezka povede podél řeky Svitavy. FOTO: Pavla Komárková

„Silnice vedoucí z Blanska na Brno vede nepřehlednými úseky a pro cyklisty není vhodná. Přitom by napojení na cyklostezku do Adamova, která vede od Novohradského tunelu podél řeky Svitavy, všichni uvítali. Je to další z projektů, který se plánuje řadu let, realizace se ale zatím nedařila," popisuje starosta Blanska Jiří Crha.

Vzhledem k náročnému terénu jsou na několika úsecích naplánovány i opěrné a závěrné zdi, které tak umožňují zachování komfortní šířky stezky pro chodce a cyklisty. Opěrné a závěrné zdi jsou navrženy především v nejužším místě trasy mezi dráhou a řekou, kde budou instalovány i mikropiloty pro bezpečnost železniční dráhy.

„Předpokládáme, že celkové náklady projektu dosáhnou částku 202 milionů korun bez DPH. Jedná se o mimořádně náročný projekt, který bude rozdělen na čtyři etapy,“ upřesnil náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník.  

FOTOGALERIE
Cyklostezka Blansko-Adamov už dostává

Nová cyklostezka povede podél řeky Svitavy a železnice. FOTO: Pavla Komárková

Celkem fotografií:  4

Protože cyklostezka povede na dálkové mezinárodní trase trase EuroVelo 9, hodlá kraj při jejím budování využít také evropské prostředky z Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti – tedy finance z Operačního programu IROP nebo Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Nyní už má projekt reálné obrysy, za dva roky by mělo být hotovo. Realizace nové části cyklostezky je jedním z přínosů toho, že se Blansko stalo součástí brněnské Metropolitní oblasti ITI. Díky tomu lze získávat podporu pro projekty, které mají regionální přesah," doplnil Jiří Crha.

Jihomoravští radní již schválili zadávací řízení na příslušnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Záměr byl také zveřejněn v Evropském věstníku veřejných zakázek.

„Jen projektová dokumentace na tento záměr přijde na 4,8 milionu korun (bez DPH). K dispozici by stavební povolení mohlo být do konce příštího roku, kdy se počítá s výběrovým řízením na dodavatele stavby a se zahájením samotné stavby. První cyklisté by se po části cyklostezky mohli projet v roce 2025,“ dodal náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník.  

Situační plán cyklostezky v pdf.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení