Zastupitelé schválili téměř čtyři miliony dotací na sport i kulturu. Projednali také průběžnou informaci o přípravě stavby nových lázní

25. dubna 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1426×

Přinášíme vybrané informace ze 4. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se uskutečnilo v úterý 25. dubna 2023 a 12. schůze Rady města Blanska. Zastupitelé probrali 15 plánovaných bodů programu, další témata poté diskutovali v interpelacích, radní projednali 25 témat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na svém dubnovém jednání zastupitelé mimo jiné podpořili v součtu téměř čtyřmi miliony korun činnost kulturních organizací a spolků ale také sportovních klubů a organizací. Na sport, zejména podporu zájmové činnosti dětí, od města poputuje v součtu 2 583 000 Kč necelé dvacítce žadatelů. Zájmovou činnost spolků a organizací v oblasti kultury město podpoří 1 239 000 Kč, na akce žadatelů uvolní 123 000 Kč (podrobnosti přineseme na webu města v nejbližších dnech), podpoří tak celkem 16 subjektů. Zastupitelé tím navázali na únorové zasedání, kdy schválili téměř třímilionovou částkou individuální dotace na podporu pro sportovní kluby a organizace.

Zastupitelé schválili také poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Dotaci hasiči využijí na opravu administrativní budovy hasičské stanice Blansko. Peníze od města pokryjí zejména opravu omítek, výměnu podlahových krytin, podhledů, dveří apod., jejichž stav je za hranicí životnosti.

V průběhu zastupitelstva se řešil i aktuální stav přípravy výstavby nové budovy městských lázní. Zastupitelstvu byla předložena další průběžná souhrnná informace o průběhu projektové přípravy této stavby. Ve věci stále probíhá odvolací řízení na krajském úřadu. Před konečným rozhodnutím o vypsání výběrového řízení na zhotovitele nyní nechává rada vypracovat alternativní variantu k původnímu projektu. Ta má nabídnout všechny základní součásti jako původní varianta – tedy šestidrahový nerezový plavecký bazén o délce 25 metrů i vedlejší nerezový bazén spojující funkce dětského, výukového a zážitkového bazénu. Řešení má umožnit plavání dětí od šesti měsíců, nabídne Whirlpool i parní saunu. Optimalizovaná verze ovšem počítá s náklady ve výši maximálně 200 milionů korun bez DPH. Finální rozhodnutí a výběr jedné z variant zvolí zastupitelé na svém červnovém zasedání.

Zastupitelstvo projednalo také balík rozpočtových opatření, ta se týkala mimo jiné například dokrytí 7 milionů potřebných na dokončení modernizace sportovního areálu v Mlýnské ulici, která bude zahájena v polovině května. Město mělo částku získat z dotace od Národní sportovní agentury, dotační titul ovšem nebyl navzdory předpokladům vypsán.

Zastupitelé vzali na vědomí také oznámení od dodavatele tepla ze soustavy CZT, firmy ZT energy s.r.o., že došlo ke snížení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2023 od 1. dubna 2023 na částku 1.165 Kč/GJ vč. DPH.

Schválili také novou Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, v návrhu nové vyhlášky byly zohledněny žádosti od pořadatelů akcí na rok 2023.

Jednání zastupitelstva předcházela také 12. schůze Rady města Blanska. Radní na svém dubnovém setkání mimo jiné schválili vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Kulturního střediska města Blanska (KSMB). Současný ředitel KSMB Tomáš Mokrý byl na post jmenován v únoru letošního roku na dobu určitou s tím, že se nový ředitel/ka vzešlý z výběrového řízení ujme funkce nejpozději od září letošního roku.

Konkrétní podmínky pro zájemce o účast ve výběrovém řízení budou zveřejněny ve středu 26. dubna na úřední desce i na webových stránkách města Blanska. Zájemci se budou moci hlásit až do 25. května 2023. Rada se bude v průběhu května zabývat také složením výběrové komise, v ní by měla být zastoupena také odborná veřejnost nebo zástupci opozice.

Rada města se zabývala také televizním vysíláním Televize Blansko. Radní konstatovali, že systém výroby televizních reportáží odpovídá spíše době, kdy byla Televize Blansko zřízena. Nastavení předpokládalo vysílání měsíčníku ve formátu televizního kabelového vysílání, alternativy nebyly dostupné. Aktuálně se jako praktičtější jeví pořizování videoreportáží určených primárně pro web města a sociální sítě. Radní proto odsouhlasili ukončení Smlouvy o zajištění televizního vysílání s tím, že nyní běží šestiměsíční výpovědní lhůta. Během ní bude nastaven nový formát videoreportáží z dění ve městě.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení