Mateřské školy nabídnou místa pro všechny tříleté děti

18. května 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1080×

Na začátku května proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do všech sedmi městem zřizovaných mateřských škol. Zákonní zástupci v průběhu zápisu podali celkem 324 přihlášek. Vysoký počet podaných přihlášek souvisí s tím, že rodiče využili možnosti podat žádost na více mateřských škol současně. Ředitelé mateřinek nyní přijaté žádosti vyhodnocují.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Nejpočetnější skupinou přihlašovaných bývají vždy děti, které k 31. srpnu daného roku dovrší tří let věku. Těch je v Blansku podle údajů z matriky v letošním roce celkem 143. Volných míst v mateřských školách je pro letošní rok vyčleněno 170. Z těchto prvotních údajů tak vyplývá, že i v letošním roce splní město Blansko svoji povinnost a do mateřských škol se podaří umístit všechny děti, které na začátku září budou starší tří let," ujistila místostarostka Lenka Dražilová.

U zápisu letos podalo přihlášku také 18 cizinců, z nichž osm bylo ukrajinské národnosti. Pro občany Ukrajiny se v letošním roce nekonal speciální zápis, zákonní zástupci těchto dětí mohli přijít k zápisu v řádném termínu.

Ředitelé mateřinek nyní dokončují přijímací řízení. Bližší údaje o počtu a věkovém složení nově přijímaných dětí budou k dispozici na přelomu května a června, vyprší lhůta k podání žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky do základní školy. Podle toho, kolik předškoláků ještě v mateřinkách zůstane, potom budou školy moci uvolněná místa nabídnout také rodičům dětí, které 1. září ještě nedosáhnou věku tří let.

Ředitelé všech blanenských mateřských škol poté zveřejní výsledky zápisu na webových stránkách škol a rodiče přihlášených dětí budou o výsledcích písemně informováni.

Podívejte se na reportáž ze zápisu.

„V případě, že spádová mateřská škola nebude z kapacitních důvodu schopna dítě přijmout, bude rodičům dítěte v rozmezí června až srpna nabídnuto místo v jiné blanenské mateřince,“ připomněla  vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Marcela Horáková.

Seznam spádových obvodů najdete v tomto odkazu.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení