Nemocnice Blansko se připojuje ke Světovému dni bez tabáku

30. května 2023, ostatní, přečteno: 537×

Světový den bez tabáku je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) stanoven na 31. května. Blanenská nemocnice se k němu i letos připojuje a personál plicní ambulance v tento den nabízí možnost bezplatné konzultace všem, kdo by rádi přestali kouřit, ale potřebují s tím pomoci.

„Kouření je příčinou mnoha závažných onemocnění. Způsobuje 30 % nádorových onemocnění, nejvýraznější je podíl kouření na vzniku rakoviny plic – 90 %. Kromě nádorů dýchacích cest jsou to nádorová onemocnění slinivky, močového měchýře, hrtanu, jícnu, děložního čípku a další. Dále kouření způsobuje 20 % kardiovaskulárních onemocnění a 75 % chronických onemocnění – např. chronickou bronchitidu. Kouření se může též podílet na vzniku neplodnosti žen i mužů. Je nutné také připomenout vznik psychické a fyzické závislosti na tabáku.  V důsledku nemocí způsobených kouřením zemře polovina kuřáků, “ upozorňuje vedoucí lékařka plicní ambulance Nemocnice Blansko Renata Rábová.

V blanenské nemocnici funguje ambulance pro léčbu závislosti na tabáku, kterou mohou navštívit ti, kdo mají zájem přestat kouřit. Objednání je možné na telefonním čísle 516 838 375, anebo lze využít kampaně Světový den bez tabáku a zastavit se v ambulanci bez objednání ve středu 31. května 2023 od 10:00 do 15:00 hodin. Ambulanci najdete ve 3. podlaží lůžkové části nemocnice.

„Užívání tabáku je jednou z celosvětově nejvýznamnějších příčin úmrtí. Jakákoliv podpora omezení či zákazu distribuce tabáku a současně osvěta populace o rizicích spojených s kouřením jsou tedy velmi potřebné. I proto se blanenská nemocnice ke Světovému dni bez tabáku připojuje,“ zmiňuje ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Zdravotníci v tento den nabídnou poradenství v oblasti léčby závislosti na tabáku, vysvětlí, proč přestat kouřit, a poradí, jak na to. Nebude chybět možnost bezplatného spirometrického vyšetření plicních funkcí a oxymetrické vyšetření koncentrace kyslíku v krvi.

Mezinárodní téma letošního ročníku Světového dne bez tabáku zní „Potřebujeme jídlo, ne tabák“. Kampaň vyzývá vlády a politiky, aby zintenzivnili legislativu, vypracovali vhodné strategie a umožnili pěstitelům tabáku přechod na pěstování potravinářských plodin, které by jim a jejich rodinám zajistily lepší život.

„Na celém světě se každoročně přemění přibližně 3,5 milionu hektarů půdy na pěstování tabáku. Pěstování tabáku také přispívá k odlesňování 200 000 hektarů ročně, je náročné na zdroje a vyžaduje intenzivní používání pesticidů a hnojiv, což přispívá k degradaci půdy. Půda využívaná k pěstování tabáku má pak nižší kapacitu pro pěstování jiných plodin, například potravin, protože tabák vyčerpává úrodnost půdy. Ve srovnání s jinými zemědělskými činnostmi, jako je pěstování kukuřice nebo pastva dobytka, má pěstování tabáku mnohem destruktivnější dopad na ekosystémy,“ stojí v tiskové zprávě WHO.

Devět z deseti největších pěstitelů tabáku jsou země s nízkými a středními příjmy a čtyři z nich jsou definovány jako země s nízkými příjmy a nedostatkem potravin. Půda využívaná k pěstování tabáku by mohla být efektivněji využita k dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN č. 2 – nulového hladu.

„Tabákový průmysl se často prezentuje jako ten, kdo zajišťuje obživu pěstitelům tabáku. To je však daleko od pravdy. Intenzivní zacházení s insekticidy a toxickými chemikáliemi při pěstování tabáku přispívá k nemocnosti a úmrtnosti zemědělců a jejich rodin. Nespravedlivá smluvní ujednání s tabákovými společnostmi dále udržují zemědělce v chudobě a dětská práce, která je často do pěstování tabáku vpletena, zasahuje do práva na vzdělání a je porušením lidských práv,“ vysvětlují zástupci Světové zdravotnické organizace.

Marie Kalová, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení