Radní schválili prázdninový provoz školních družin i pravidla nového ročníku participativního rozpočtu

23. května 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1044×

Přinášíme vybrané informace ze 14. schůze Rady města Blanska, která se uskutečnila v úterý 23. května 2023. Radní na svém druhém květnovém setkání schválili termíny, v nichž budou školy nabízet příměstské tábory dětem, které navštěvují jejich školní družinu. Rada schválila obecné zásady pro poskytování darů pro osoby nacházející se v mimořádné tíživé životní situaci. Členové rady potvrdili také nová pravidla pro letošní ročník participativního rozpočtu Společně PRO Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hned ve dvou prázdninových týdnech budou moci žáci 1. stupně navštěvovat školní družinu. Všechny čtyři základní školy zřizované městem pro ně zajistí program a školákům nabídnou dva turnusy prázdninového provozu. Provoz školních družin v červenci a v srpnu nyní schválili radní.

Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách jednotlivých základních škol. Za týdenní pobyt rodiče zaplatí maximálně tisíc korun s tím, že v poplatku bude zahrnuta úhrada za pobyt ve školní družině, stravné i náklady na doprovodné aktivity.

Členové rady schválili také obecné zásady pro poskytování darů pro osoby nacházející se v mimořádné tíživé životní situaci. Účelem je finančně podpořit sociálně slabší rodiny s dětmi, popřípadě fyzické osoby se zdravotním postižením a další fyzické osoby, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Formulář žádosti bude od 1. června dostupný na blanenských ZŠ a na odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Radní také schválili zřízení tří přípravných tříd. Jedna přípravná třída vznikne při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17 od prvního září 2023 a maximálně další dvě přípravné třídy budou zřízeny při Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2. Rodiče dětí, které získaly odklad povinné školní docházky, nebo mají poradenským zařízením doporučeno přípravnou třídu navštěvovat, si stále ještě mohou podat žádost o přijetí.

Městská rada také odsouhlasila navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26. Ta se potýká se stále rostoucím zájmem rodičů o přijetí dítěte do školní družiny. Stávající kapacita je ovšem už naplněna. Od září bude škola nabízet 250 volných míst ve školní družině namísto současných 170.

Radní na svém úterním jednání schválili také pravidla pro letošní ročník Participativního rozpočtu společně PRO Blansko. V něm podobně jako v předchozím ročníku nebude možné navrhovat takové podněty, jejichž předmětem je stavba ve smyslu stavebního zákona, na kterou je potřeba stavební povolení. Přípustné ale budou ty stavební záměry, u kterých postačuje maximálně ohlášení stavebnímu úřadu. Projekty veřejnost vybere v letošním roce, realizované budou v roce 2024. Rada doporučila zastupitelstvu odsouhlasit na projekty v rámci participativního rozpočtu „Společně pro Blansko“ částku 700.000 Kč. (Podrobnosti o novém ročníku zveřejníme v následujících dnech na webu města).

Radní odsouhlasili také zveřejnění záměru na podnájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Prostory o celkové výměře 66,82 m² jsou určené pro poskytování zdravotních služeb pro obor praktické lékařství pro děti a dorost.

Radní projednali celkem pět desítek bodů, které se týkaly také pronájmů či směn pozemků, pronájmů nemovitostí a dalších témat.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení