Žáci a studenti se zapojili do přípravy nového strategického plánu

26. května 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 777×

Do přípravy nového Strategického plánu města Blanska se zapojili také žáci základních a středních škol. V průběhu letošního dubna se školáci zúčastnili průzkumu, ve kterém prostřednictvím on-line dotazníku vyjádřili svoje názory na život v Blansku. Šetření mezi žáky a studenty navázalo na dotazníkové šetření z února. V něm se výzkumníci z firmy AQE advisors, která spolu se zaměstnanci městského úřadu a vedením města podklady pro strategický plán připravuje, ptali obyvatel města starších patnácti let prostřednictvím on-line i tištěných dotazníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do dubnového průzkumu se zapojili žáci 2. stupně základních škol a studenti středních škol v Blansku. Firma nakonec vyhodnotila celkem 481 formulářů.

„Zajímaly nás nápady či podněty dětí a teenagerů nejen k tvorbě strategického plánu. Výsledky průzkumu budou využity jako vodítko pro postup města při snižování nebo odstraňování nedostatků v jednotlivých oblastech, například u tématu zvyšování kvality života obyvatel. Průzkum si kladl za cíl poznat názory dětí, které v Blansku žijí, a seznámit se s nedostatky, které samy vnímají. Připomenout jsme chtěli také zájem vedení města o názory obyvatel Blanska včetně těch nejmladších a ochotu s nimi při budoucím rozvoji spolupracovat,“ uvedl Jan Havránek ze společnosti AQE advisors.

Díky struktuře otázek, jež byly koncipovány jako uzavřené, částečně uzavřené a otevřené, mohli studenti vyjádřit své názory a uvést bez jakýchkoliv omezení také návrhy na zlepšení. Respondenti vyplňovali formulář pomocí výběru z nabízených variant odpovědí nebo bodovou stupnicí. Pro případ opomenutí některého z problémových okruhů měli žáci základních a středních škol možnost vyjádřit svůj názor také prostřednictvím slovní formulace. Pro zachování anonymity respondentů byly dotazníky zpracovány bez uvedení osobních údajů.

„Ptali jsme se žáků a studentů, jak se jim v Blansku líbí na bodové stupnici od 1 do 10. Průměrné hodnocení bylo 6,1 bodů, nejčastější odpovědí bylo 7 bodů. Sedm respondentů neodpovědělo na otázku vůbec,“ upřesnila Barbora Šůstek Miturová AQE advisors.

Průzkum také zjišťoval, jak by mělo Blansko vypadat, popřípadě co by se mělo změnit, aby se žákům a studentům ve městě  líbilo za deset let? Z výsledků vyplývá, že mladí obyvatelé města by si přáli více přírody, více obchodů a více služeb. Dalším požadavkem bylo čistější město a okolí a jeho modernější vzhled. Objevilo se také přání, aby v Blansku sídlil fastfood, konkrétně pobočka McDonald´s.

„Z jiných výzkumů víme, že tento požadavek nesouvisí pouze s gastro nabídkou podobných podniků, nejde jen o jídlo, ale o vytvoření místa pro setkávání, neboť tyto řetězce často navštěvují právě mladí a uvedené prostory jsou anonymní a nezavazující. V jejich očích se tím také zvyšuje sociální status města,“ podotkla Šůstek Miturová.

V odpovědích se také často objevovaly poznámky na volnočasovou infrastrukturu, nejčastěji bazén či oprava lázní, sportovní hala, venkovní sportovní hřiště a více kulturního vyžití pro mladé. Z odpovědí podle zpracovatelů průzkumu vyplývá, že mladiství se možná pociťují nedostatky v tvorbě programu a infrastruktury právě pro jejich věkovou kategorii. Někteří z dotazovaných zmiňovali, že se hodně dělá pro malé děti a poté až pro dospělé občany v produktivním věku.

Závěry únorového šetření mezi obyvateli města i průzkumu mezi žáky a studenty poslouží jako jedny z podkladů při zpracování nového Strategického plánu města Blanska na období 2024 – 2033. V současnosti se jednotlivými tématy nového strategického plánu zabývají pracovní skupiny, ve kterých jsou jak zástupci města, tak jednotlivci z nejrůznějších institucí a organizací působících ve městě. Na podzim se připravuje také setkání s veřejností, na kterém se bude o jednotlivých tématech nového dokumentu diskutovat.

Výsledky dotazníkových průzkumů najdete na webu https://blansko.pincity.cz/.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení