Radní schválili koupi dvou vozidel pro pečovatelky, dotace i termíny svatebních obřadů

6. června 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 753×

Přinášíme vybrané informace z 15. schůze Rady města Blanska, která se uskutečnila v úterý 6. června 2023. Radní na svém prvním červnovém setkání schválili termíny, kdy bude možné uzavřít sňatek, i smlouvu s dodavatelem nových vozidel pro péči o klienty sociálních služeb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Smlouvu na nákup nových vozidel, díky kterým budou pečovatelky efektivněji poskytovat pečovatelskou službu, schválili v úterý blanenští radní. Pečovatelky budou moci díky rozšíření vozového parku rychleji řešit krizové a nenadálé situace nebo trávit více času s klienty přímo v jejich přirozeném domácím prostředí. Služby budou moci poskytovat navíc nejen občanům města, ale také obyvatelům příměstských částí a blízkých obcí. Nákup dvou vozidel už v únoru odsouhlasili blanenští zastupitelé. Vozidla by měly pečovatelky začít využívat během prázdnin.

Radní také schválili termíny svatebních obřadů na druhé pololetí roku 2023 na některém z míst určených úřadem pro konání tohoto slavnostního obřadu. Svatby se takto konají v obřadní síni blanenské radnice nebo v hudebním salonu blanenského zámku. Na základě žádosti snoubenců však matriční úřad může povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě. 

Rada na svém červnovém jednání schválila také individuální dotaci pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s.  na triatlonový závod Blanenský Plecháč. 39. ročník tohoto triatlonového závodu, jehož plavecká část se tradičně pořádá na blanenské přehradě a běžecká i cyklistická část vede po místních a okresních komunikacích, město podpoří částkou ve výši 20 tisíc korun.

Další individuální dotace převyšující částku 50 tisíc korun rada doporučila ke schválení zastupitelstvu. Mezi nimi například dotaci 130 tisíc korun na organizování Půlmaratonu Moravským krasem, dvousettisícovou dotaci pro umělecký spolek Art-tep nebo více než 300 tisíc korun určených na pronájmy plavců, kteří kvůli uzavřeným krytým lázním trénují na závody v bazénech mimo Blansko.

Rada také schválila výpověď Smlouvy o dodávce tepelné energie se ZT energy s. r. o.. Ta nyní zajišťuje provoz systému centrálního zásobování teplem. Blansko má se ZT energy uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie, výpovědní doba je půl roku. Provozování CZT má od 1. ledna 2024 zajišťovat městem založená společnost Teplo Blansko, s.r.o.. V souvislosti s ukončením dodávek tepla od ZT energy radní odsouhlasili také výpověď ze smluv na domovní kotelny, které ZT provozuje.

Rada města se zabývala také dalšími body, například schválením nájmů a pronájmů, nejrůznějších smluv či zápisy z komisí a výborů. Na programu měli celkem přes pět desítek bodů. V závěru jednání schválili také program 5. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se uskuteční 20. června 2023 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Blansko v bodově na náměstí Republiky.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení