Nemocnice Blansko zahájila modernizaci

18. srpna 2023, ostatní, přečteno: 1175×

Nemocnice Blansko zahájí od září na vybraných lůžkových odděleních stavební úpravy a opravy. Ty jsou nutné s ohledem na stáří budov a sítí a také ve vztahu ke stále se zvyšujícím požadavkům na zálohování zdrojů, datové sítě a bezpečnost provozu. Práce a oprav povedou k modernizaci a zvýšení komfortu pro pacienty i zdravotnický personál. Po dobu jejich provádění, které je naplánováno od začátku září až do konce listopadu, čekají pacienty i personál blanenské nemocnice určitá omezení.

V lůžkovém traktu budovy A na interních odděleních SLF A a SLF B budou dělníci instalovat nové klimatizační jednotky s centrálním zdrojem chladu a centrální zdroj vakua; na všech jednotkách intenzivní péče (JIP) kromě toho ještě nové zdrojové mosty a rampy a dorozumívací zařízení mezi pacienty a sestrami.

V jednotlivých etapách budou pracovníci provádět demontáže podhledů, instalace nových hlavních tras rozvodů chladu, vakua, nízkého napětí, slaboproudu a úpravy zdravotně technické instalace z centrálních chodeb až do jednotlivých místností/pokojů. Současně se vybudují nové stoupací trasy sítí podél výtahových šachet.

 

Stavebně montážní práce se neobejdou bez hluku, zvýšeného pohybu osob a možného znečištění chodeb. Vedení nemocnice intenzivně jednalo se zástupci zhotovitelů a všichni společně hledali řešení, jak tyto negativní jevy omezit. „Budou se proto instalovat prachotěsné uzávěry, používat vrtné nástroje s odsáváním, bourací práce se budou provádět pouze ve vymezených intervalech, bude kladen důraz na častější úklid apod.,“ vyjmenovává investiční referentka Nemocnice Blansko Jana Hladká.

„Práce nelze provádět za provozu, proto je nutné na nezbytně nutnou dobu jednotlivá oddělení postupně uzavřít vždy na dva až tři týdny. Rekonstrukce začne 4. září. Naši pacienti ale nemusí mít obavu, neboť akutní lůžková péče (standardní i intenzivní) zůstane po celou dobu rekonstrukce zachována,“ informuje ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková. 

V budově B na radiodiagnostickém oddělení se ve stejné době, tedy od 4. září do 30. listopadu, plánují stavební úpravy stávajícího pracoviště radiodiagnostiky (RTG). „Z dotací se nám podařilo pořídit nový moderní přístroj v hodnotě více než 10 milionů korun, ale prostor ovladovny a jednotlivých svlékacích boxů musíme upravit tak, aby vyhovoval požadavkům nové technologie a byl komfortní jak pro personál, tak hlavně pro pacienty. Protože Nemocnice Blansko disponuje i záložním přístrojem, bude tento typ vyšetření zachován po celu dobu rekonstrukce,“ vysvětluje Jana Hladká.

 „Prosíme všechny pacienty, rodinné příslušníky, zaměstnance i nájemce o vstřícný přístup během období stavebních úprav. Věříme, že tato dočasná omezení přinesou ve výsledku výhody a vyšší standard pro hospitalizované pacienty, ale i personál,“ říká ředitelka nemocnice.

Veškeré úpravy jsou projektovány s ohledem na Plán investičního rozvoje Nemocnice Blansko (Generel rozvoje a rekonstrukce), o němž byla veřejnost v minulosti informována.

Bc. Marie Kalová, tisková mluvčí

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení