Sportovní ostrov je odkanalizovaný

25. srpna 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 920×

Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka skončily stavební práce, které zajistily další odkanalizování této lokality. Součástí projektu bylo osazení nové čerpací stanice v areálu baseballového stadionu Olympia Blansko a také vybudování navazujícího výtlačného potrubí pod řekou Svitavou a pod páteřní komunikací ulice Poříčí se zaústěním do stávající splaškové kanalizace.

„Celkové náklady na realizaci stavby byly asi 5,1 milionu korun bez DPH. Objednatelem stavby byl Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí. Finanční náklady neslo město Blansko a sportovní klub Olympia Blansko. Stavbu realizovala boskovická divize Vodárenské akciové společnosti, a.s. (VAS) se subdodavatelem společností Viveba,“ upřesnil výrobně – technický náměstek boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Pavel Mikulášek s tím, že údržbu a provoz čerpací stanice bude zajišťovat VAS.

Práce na odkanalizování Sportovního ostrova. FOTO: Pavel Mikulášek

Baseballové hřiště dosud využívalo septik, s ohledem na návštěvnost stadionu nebylo ovšem toto řešení dlouhodobě udržitelné. „Odkanalizováním hřiště Strawberry fields je na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka dokončeno napojení všech sportovišť na pozemcích města, které nabízejí zázemí pro diváky a návštěvníky, do kanalizační sítě,“ doplnil vedoucí investičního oddělení Marek Štefan.

FOTOGALERIE
Sportovní ostrov je odkanalizovaný

Práce na odkanalizování Sportovního ostrova. FOTO: Pavel Mikulášek

Celkem fotografií:  5

Kvůli rovinatosti Sportovního ostrova v jeho severní části a v blízkosti řeky Svitavy nebylo možné odkanalizování klasickou gravitační stokou. Díky vybudování veřejné tlakové kanalizace je nyní možné napojení dalších stávajících nebo případných budoucích objektů v této lokalitě, které by řešily problémy s odkanalizováním. To nabízí možnosti pro další rozvoj Sportovního ostrova.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení