Výtěžek Koláče pro hospic poslouží na nákup přístrojů pro nemocné

3. října 2023, ostatní, přečteno: 626×

Ve středu 4. října se koná tradiční charitní osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic. Na stáncích Mobilního hospice sv. Martina v Blansku, v Boskovicích, v Kunštátě a v Letovicích mohou lidé přispět na domácí hospicovou péči a odnést si za to chutný koláč. Příspěvky poslouží na obnovu přístrojů, které pomáhají těžce nemocným pacientům. V Blansku budou stánky s koláči na Rožmitálově ulici a ve vestibulu nemocnice.

„Tím, jak roste kapacita služby, jsou některé přístroje využívané téměř denně. Jedná se například o oxygenátory na pomoc při dýchání nebo dávkovače léků, které kontinuálně dávkují nemocným lidem léky pod kůži,“ říká vedoucí zdravotních služeb Charity Blansko Radka Kuncová.

Zájem lidí v regionu strávit své poslední dny doma je rok od roku vyšší. Jen v letošním roce doprovodil tým Mobilního hospice sv. Martina kolem 150 klientů. „V jednom čase jsme schopni pečovat o 18 těžce nemocných lidí. A obvykle maximální kapacitu hospice naplňujeme,“ upřesňuje Radka Kuncová s a dodává, že zájem o hospic stoupá nejen ze strany klientů, ale i zdravotnických zařízeních.

Sbírka Koláč pro hospic probíhá v Diecézní charitě Brno tradičně první říjnovou středu. Na Blanensku v ní lidé můžou podpořit Mobilní hospic sv. Martina, který působí v celém regionu a jeho cílem je nabídnout 24hodinovou péči umírajícímu člověku a jeho blízkým přímo v jejich domově.

„Lidi s těžkým onemocněním a jejich blízké doprovázíme od zavedení hospicové péče až do doby, kdy naši pomoc potřebují. Jedná se o komplexní péči, kdy do rodiny přijíždí vedle zdravotníků i sociální pracovnice a psycholožka, případně pastorační asistent. Prostřednictvím nové poradny pro pozůstalé nabízíme také pomoc po odchodu blízkého, a to nejen klientům hospice,“ doplňuje Radka Kuncová.

Koláč pro hospic. FOTO: archiv Charity

Pokud nestihnete sbírku Koláč pro hospic v ulicích a chcete podpořit hospicovou péči na Blanensku, můžete poslat libovolnou částku na sbírkový účet 246641158/0600, var. symbol 236 nebo přispět na internetových stránkách www.blansko.charita.cz.

Děkujeme, že díky vám můžou lidé trávit své poslední dny doma!

4. října budou stánky akce Koláč pro hospic v městech:

 • Blansko:
  ulice Rožmitálova – od 9:00 hodin
  vestibul nemocnice – od 7:30 hodin
 • Boskovice
  Masarykovo náměstí – od 9:00 hodin
  vestibul nemocnice – od 7:30 hodin
 • Kunštát
  Náměstí Krále Jiřího – od 9:00 hodin
 • Letovice
  Masarykovo náměstí – od 9:00 hodin

Vladěna Jarůšková, Oblastní charita Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení