Na ostrově Langeoog dělal studentům gymnázia společnost odpočívající tuleň

7. listopadu 2023, ostatní, přečteno: 512×

Nezapomenutelný okamžik zažili studenti blanenského gymnázia při žákovské výměně v Německu ve chvíli, kdy v písku mezi plážovými koši na ostrově Langeoog spatřili odpočívající tulení mládě. Na písečných dunách ostrova totiž tulení stáda hledají stranou od turistů, avšak stále v jejich přítomnosti, klid, odpočinek a sluneční paprsky.

Studenti gymnázia na týdenní návštěvu Německa vyrazili v říjnu. Využili aktuální téma tohoto roku Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější! vypsané Česko-německým fondem budoucnosti. Připravený program tak sloužil výměně zkušeností o současném prožívání sociálního a osobního stresu.

Studenti gymnázia na ostrově Langeoog pozorovali také tuleně. FOTO: archiv gymnázia

Učitelé gymnázia již mají zkušenosti s tématy v oblasti vzdělávání k udržitelné budoucnosti. Tato oblast je stěžejním bodem konceptu partnerské školy v německém Oytenu a soustřeďuje se v rámci společného projektu na poznávání dvou výjimečných přírodních regionů – Národního parku wattového moře na pobřeží Severního moře v Německu a Chráněné krajinné oblasti Moravský kras v České republice.

Škola se tentokrát zapojila do projektu pro společné zvládání strachu, stresu, úzkostí a rezignace, jevům, kterým mladí lidé podléhají vlivem událostí současného světa.

V Dorum-Neufeld si studenti nejdříve dopoledne báječně užili teambuilding na louce u okraje Severního moře, odpoledne exkurzi po dně wattu, kde pod vedením lektora proběhla cvičení na téma Společně strávené chvíle v přírodě posilují odbourávání úzkosti a stresu. Vycházkové časy využili účastníci programu na prohlídku wattů a s nimi spojeným pozorováním přílivu a odlivu. Důraz byl vždy zaměřen na vnímání hodnoty přírodního specifika moře jako místa relaxace a zotavení.

Další den strávili žáci v lesní školce partnerské školy. Školní les byl pod vedením nadace Future Forest vysazen na louku o rozloze přibližně jednoho hektaru. Stromy jsou stále malé a oblast je v létě zarostlá vysokou trávou. Motto Školní lesy proti změně klimatu tvoří sociální závazek, který ukazuje, že společně vytvořené perspektivy do budoucnosti jsou schopny bojovat proti změně klimatu a přináší pocit solidarity, který pomáhá snižovat životní úzkosti a obavy. Výhledově se uvažuje o společném vysazení stromu, například typicky české lípy.

FOTOGALERIE
Studenti Gymnázia Blansko navštívili partnerskou školu v Německu

Studenti blanenského gymnázia vyjeli na návštěvu partnerské školy v německém Oytenu. FOTO: archiv gymnázia

Celkem fotografií:  17

Mimořádným zážitkem pobytu byl jednodenní výlet na ostrov Langeoog v Severním moři. Po jízdě trajektem a ostrovní dráhou si žáci prohlédli pobřeží ostrova v doprovodu pracovníka Dolnosaského zemského centra pro vodní hospodářství a ochranu přírodního bohatství. Trasa prohlídky vedla k pláži a jejím smyslem bylo poznat, jak žijí lidé na ostrově. Nekonečná písečná pláž s překrásnými bílými vlnami, sluneční paprsky, všudepřítomný vítr, mušle v jemném písku odkryté odlivem, odpočívající tulení mládě – lokalita ideální k relaxaci a vnímání přírodních krás na vzácném místě Evropy bez motorových vozidel.

Rozloučení s hostitelskými rodinami na závěr pobytu proběhlo v intimní atmosféře nad společně vyrobenou mandalou z přírodnin, které teenageři během týdne při svých aktivitách nasbírali. A nemohlo být krásnějšího zakončení projektu než slova jednoho z německých tatínků, který na otázku, proč vložil do středu mandaly schránku ústřice, kterou děti našly po odlivu na wattech, odpověděl: „Protože se otevírá jako lidská ústa a její dvě spojené části tak představují náš dvoujazyčný projekt ukrývající zážitky společně strávených okamžiků.“

Studenti gymnázia navázali během svého pobytu na severu Německa nové kontakty a poznali, že rozdílné jazyky nemusí tvořit hranice porozumění a že se můžeme od sebe navzájem mnohé naučit a společně mnohého dosáhnout. A že vzájemnou podporou, sebevědomím a porozuměním lze i mnohé překonat.

Přínosem projektu je také pozornost zaměřená na životní prostředí wattového moře v Německu a krasových jevů v ČR. Druhá část projektu bude totiž pokračovat v březnu 2024 na území Moravského krasu, v krápníkových jeskyních a v hostitelských rodinách krásného prostředí města Blanska a jeho okolí. Pozitivní výsledky výměny mohou dospívajícím dětem pomoci přispět k překonání společných krizových situací nelehké současnosti.

 Jana Žilková, koordinátorka výměnných pobytů, Gymnázium Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení