Nové parkoviště i chodníky ve vnitrobloku v ulici Poříčí už jsou hotové

2. listopadu 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 890×

Mezi bytovými domy v ulici Poříčí skončila rekonstrukce veřejného prostranství. Obyvatelé již mohou využívat nově vybudované parkoviště i chodníky. Druhá etapa revitalizace vnitrobloku zahrnovala také opravu veřejného osvětlení či vybudování kontejnerového stání, dojde i na doplnění zeleně.

Rekonstrukci zahájila zhotovitelská firma na začátku letošního července. Stavební práce se prováděly za úplné uzavírky vnitrobloku pro automobily a i pro pěší. Ve fázích, kdy to stavební práce umožňovaly, byl průchod obyvatelům okolních domů umožněn.

Ve vnitrobloku v ulici Poříčí skončily stavební práce. FOTO: Pavla Komárková

„Ve vnitrobloku byl položen nový asfaltový povrch, parkovací stání jsou nově dlážděná. Prostranství nabízí celkově 25 parkovacích míst, z toho dvě místa jsou pro imobilní. Proběhla také předlažba chodníků, osazení nových lamp veřejného osvětlení, rozšířil se také počet míst pro kontejnery na separovaný a komunální odpad,“upřesnila Sylva Vágnerová z odboru správy a rozvoje města. 

Součástí stavby bylo i vybudování nové větve dešťové kanalizace pro lepší odvodnění parkovací plochy. V souběhu se řešila i přeložka vedení elektrické energie a překládka sítě datových kabelů. V průběhu listopadu ještě proběhne dosadba zeleně, a to nejen v okolí parkoviště ale také v prostranství loni vybudovaného dětského hřiště.

Do doby kolaudace je plocha přístupná v režimu „projíždíte/procházíte stavbou“. 

FOTOGALERIE
Stavební práce ve vnitroblobu v ulici Poříčí skončily, lidé již mohou plochu využívat

Ve vnitrobloku v ulici Poříčí skončily stavební práce. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  15

„Podařilo se zvelebit další část města, navíc v těsné blízkosti centra. Věřím, že jeho užitná a estetická hodnota obyvatelům vynahradí čas, po který museli snášet dopravní omezení a stavební ruch v okolí svých domovů,“ doplnil starosta.

Modernizace vnitrobloku v ulici Poříčí přišla na asi osm milionů korun. Letošní úpravy navázaly na výstavbu nového dětského hřiště, kterou město v této lokalitě realizovalo v minulém roce.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení