Odběratelé získali informace o provozu CZT v Blansku v příštím roce

23. listopadu 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 728×

Blanenské kino hostilo další setkání odběratelů tepla z městem vlastněné soustavy centrálního zásobování teplem (CZT). Seminář pro veřejnost zorganizovala městská firma Teplo Blansko, která bude soustavu CZT provozovat od začátku roku 2024. Účastníci se dozvěděli podrobnosti o předběžné ceně tepla na příští rok, o placení záloh nebo o fungování společnosti založené městem.

Na setkání dorazila zhruba stovka zájemců, především zástupců bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Společnost Teplo Blansko reprezentovali její jednatel Vlastimil Vaníček, vedoucí provozu Dušan Paseka a manažerka kanceláře Aneta Bílská. Za město byli přítomni garanti pro oblast tepelného hospodářství radní Jan Nečas a František Havíř.

V kině se konalo setkání na téma CZT v Blansku. FOTO: Michal Záboj

Účastníci setkání získali informace o tom, jak probíhají jednání s nynějším provozovatelem CZT v Blansku, firmou ZT energy, o dokončené rekonstrukci dvou kotelen, kterou Teplo Blansko zajistilo, nebo o přípravách na převzetí systému. Dozvěděli se také předběžnou cenu tepla pro příští rok, ta činí 1 098,39 Kč jeden GJ včetně DPH.

„Snažili jsme se cenu nastavit tak, aby byla pro odběratele co nejnižší a aby se během roku neměnila.  Proto jsme v průběhu léta a začátkem podzimu nakoupili veškerý plyn, který tvoří zhruba 73 procent nákladů. Myslím, si, že pokud se nestane nic mimořádného, tak cenu během příštího roku měnit nebudeme,“ uvedl jednatel firmy Teplo Blansko Vlastimil Vaníček.

Společnost Teplo Blansko už budoucím odběratelům odeslala také vzor smlouvy o dodávkách tepelné energie. Předvyplněnou smlouvu včetně rozpisu záloh bude zákazníkům zasílat během následujícího týdne. Odečty měřičů se uskuteční 31. prosince 2023. Vyúčtování za letošní rok odběratelé obdrží od dosavadního provozovatele ZT energy.

FOTOGALERIE
Odběratelé získali informace o provozu CZT v Blansku v příštím roce

Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj


                Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj
                  
                Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj
                  
                Zleva: jednatel firmy Teplo Blansko Vlastimil Vaníček, radní Jan Nečas a radní František Havíř. FOTO: Michal Záboj
                  
                Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj
                  
                Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj
                  
                Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj
                  
                Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj
                  
                Setkání v kině na téma CZT v Blansku, FOTO: Michal Záboj
                  . . . a další . . .

Celkem fotografií:  9

„Společnost Teplo Blansko se rozhodla, že zákazníkům nebude měnit rovnoměrný systém nastavených záloh. To byl také důvod, proč bylo potřeba přijmout kontokorentní úvěr, který zajistí prostředky především pro první měsíce provozování CZT. Rada města Blanska jako valná hromada schválila přijetí úvěru ve výši pět milionů korun,“ uvedl radní František Havíř.

Městská společnost Teplo Blansko bude mít sedm zaměstnanců, kromě jednatele, vedoucího provozu a manažerky kanceláře pro ni budou pracovat ještě tři dispečeři a údržbář. Firma počítá s ročním prodejem asi 65 000 GJ tepla. Na opravy, servis a údržbu vyčlenila 3,3 milionu korun, nájemné městu činí 5,9 milionu korun, ze kterých 2,7 milionu korun činí splátka úvěru a 3,2 milionu korun město investuje zpět do systému CZT.

„Počítáme s tím, že k 1. lednu 2025 bude soustava CZT převedena do majetku společnosti Teplo Blansko, tudíž už nebudeme městu hradit nájemné. Ještě před tím nás čeká podrobná inventarizace celé soustavy a vytyčení plánu nutných investic. Pevně věřím, že všechny zákazníky přesvědčíme, že je pro ně výhodnější zůstat připojení v systému CZT a neodpojovat se,“ podotkl radní Jan Nečas.

Společnost Teplo Blansko s.r.o. sídlí na adrese Chelčického 1186/56. Kancelář je v provozu ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin. V objektu bude umístěný také dispečink.

Kontakty:

Manažerka kanceláře Aneta Bílská: 601 219 847

Vedoucí provozu Dušan Paseka: 601 219 848

Dispečink: 601 020 100

Pevná linka Teplo Blansko: 548 525 028

E-mail: info@teploblansko.cz

web: www.teploblansko.cz

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení