Tříkrálová sbírka pomáhá přímo lidem v regionu

30. prosince 2023, ostatní, přečteno: 606×

Už 24. rokem budete ve své obci nebo městě potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do nového roku přinesou tři králové od 1. do 14. ledna 2023. Tradičně půjdou dům do domu, budou psát na dveře požehnání, zpívat koledu a nést pokladničku, do které můžete přispět.

Váš příspěvek do Tříkrálové sbírky pomáhá prostřednictvím služeb Charity Blansko lidem ve vašem okolí. Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2024 například plánujeme koupit auto na cesty za nevyléčitelně nemocnými lidmi do jejich domovů a pořídit nové zdravotnické vybavení pro práci Mobilního hospice sv. Martina. Dále podpoříme služby pro seniory a lidi se zdravotním hendikepem v regionu nebo rodiny s dětmi v nouzi. Část výtěžku věnujeme na Charitní záchrannou síť – individuální pomoc nejpotřebnějším v regionu a na rozvoj práce s dobrovolníky.

Dary z Tříkrálové sbírky využíváme také na rychlou pomoc jednotlivcům. Díky vaší podpoře v loňské Tříkrálové sbírce jsme mohli například zaplatit obědy, tábory nebo kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pořídit speciální obuv pro dívku se zdravotním hendikepem, doplatit pohřeb tatínka malých dětí. „Stále více se zaměřujeme na individuální pomoc lidem v těžké finanční situaci například z důvodu nemoci, nečekané události, složitého sociálního zázemí. V tomto bychom chtěli pokračovat i v následujícím roce,“ doplňuje ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka.

Tříkrálová sbírka je charitní největší sbírkou a zároveň i naší největší dobrovolnickou akcí. Do tříkrálového koledování se zapojují stovky králů z celého regionu a desítky ochotných tříkrálových asistentů, kteří sbírku koordinují v jednotlivých obcích. „Jsme moc rádi za všechny, kteří se sbírkou pomáhají. Díky všem dobrovolníkům se nám daří udržet tříkrálovou tradici už 24. rok v téměř všech obcích na Blanensku,“ říká koordinátor Tříkrálové sbírky v Charitě Blansko Zbyněk Rumler.

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte zachovat tradici tříkrálového koledování stále živou. Velké díky patří dárcům, koledníkům a tříkrálovým asistentům v obcích, městům, obcím a všem ostatním, kteří se na Tříkrálové sbírce v Charitě Blansko jakkoliv podílíte.

Nepotkali jste koledníky a chcete tradici tříkrálového koledování podpořit? Do sbírky můžete přispět také přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2024 nebo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro přímou podporu Charity Blansko.

Vladěna Jarůšková, Oblastní charita Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení