Magnetickou rezonanci v Nemocnici Blansko využívají pacienti již pět let

2. ledna 2024, ostatní, přečteno: 493×

Před pěti lety blanenská nemocnice zahájila provoz magnetické rezonance. Tento druh vyšetření do té doby nebyl v našem regionu dostupný a pacienti museli dojíždět do vzdálenějších zdravotnických zařízení v jiných okresech. Během pěti let personál radiodiagnostického oddělení na tomto přístroji provedl téměř 24 000 vyšetření.

„O pořízení magnetické rezonance jsme usilovali prakticky devět let, takže cesta byla velmi dlouhá. Mimo jiné bylo nutné přistavět nové prostory. Samotná stavba nové budovy, bezprostředně navazující na radiodiagnostické oddělení, trvala zhruba sedm měsíců,“ vzpomíná ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Před pěti lety blanenská nemocnice zahájila provoz magnetické rezonance. FOTO: Marie Kalová

V současné době se provede zhruba 5 200 vyšetření ročně. „Začínali jsme s jednosměnným provozem. Nyní tři dny v týdnu vyšetřujeme až do večerních hodin, abychom vyšli vstříc i pacientům, kterým dopolední termíny nevyhovují,“ doplňuje ředitelka nemocnice.

Tato vyšetřovací metoda nevyužívá rentgenové záření. „Je založena na změnách magnetického pole uvnitř organismu. Pomocí přístroje jsme schopni zachytit změny magnetismu lidské tkáně a počítače vytvoří snímek,“ vysvětluje primář oddělení radiodiagnostiky Ladislav Kalas. Díky vysoké citlivosti zobrazení mohou lékaři snadněji rozlišit i malé změny například v mozku, páteři, na kloubech a v měkkých tkáních obecně.

Mluvíme-li o zobrazovacích metodách (ať je to ultrazvuk, rentgenové vyšetření, CT či magnetická rezonance) – každá z nich má v mozaice diagnostiky a léčby nějaké místo a nedají se vzájemně nahrazovat. Magnetická rezonance je někdy nezastupitelná (např. u roztroušené sklerózy či mozkových tumorů, onemocnění kloubů, některých poúrazových stavů…), jindy doplňková a upřesňující.

Díky tomu, že se magnetická rezonance nachází v blanenské nemocnici, je zajištěna nejen lepší dostupnost pro ambulantní pacienty v regionu, ale také komfortnější péče pro hospitalizované pacienty, které v minulosti bylo nutné převážet na jiná pracoviště. Mohou-li podstoupit tento druh vyšetření přímo v nemocnici, urychluje se tím jejich diagnostika a léčba.

Vyšetření na magnetické rezonanci trvá průměrně 20 – 40 minut, některá speciální vyšetření (například jater) trvají až 60 minut. Proto je důležitá také spolupráce pacienta. Ten musí vydržet bez pohybu a reagovat na pokyny personálu, například pokyn k nadechnutí, zadržení dechu apod. „V blanenské nemocnici sice máme přístroj s jedním z největších průměrů gantry, který se vyrábí. Je v něm světlo a spuštěna klimatizace, přesto jde o omezený prostor. Pokud si pacient není jistý, zda vyšetření zvládne, může po domluvě navštívit vyšetřovnu a prohlédnout si vyšetřovací prostor,“ zmiňuje Ladislav Kalas.

Vyšetření na magnetické rezonanci nemohou podstoupit lidé, kteří mají v těle například kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor a jiné mechanické přístroje anebo čerstvě zavedené stenty, kloubní náhrady apod. Kovové věci a přístroje nelze vnášet do magnetického pole. 

Snímky vyhodnocují lékaři přímo v blanenské nemocnici systémem dvojího čtení. Provádí se konzultace odborníků z vyšších pracovišť, kteří se na daný problém specializují k posouzení a plánování další léčby pacienta. Pacient na výsledky nečeká, jsou odeslány indikujícímu lékaři v řádu několika dnů.

Marie Kalová, mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení