Město vyhlašuje program kastrace koček

30. ledna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 1599×

Podpořit chovatele koček chovaných v domácnostech a omezit nárůst opuštěných a toulavých zvířat na území města má nový program, který bude od února fungovat v Blansku. Občané s trvalým pobytem ve městě budou moci žádat o finanční příspěvek na kastraci koček, která vlastní nebo o ně pečují.

Na program kastrace koček město pro rok 2024 vyčlenilo 50 tisíc korun. Výše poskytovaného daru je stanovena maximálně na 800 korun na zákrok v případě kočky a 500 korun na kastraci kocoura. O podporu mohou zájemci požádat do tří měsíců od provedení zákroku.

Město vyhlásilo program kastrace koček. ILUSTRAČNÍ FOTO: pixabay.com

„Cílem programu je podpořit chovatele koček chovaných v domácnosti a motivovat je poskytnutím finančního daru ke kastracím jimi chovaných zvířat, aby se omezil nárůst opuštěných a toulavých koček na území města. Program se vztahuje na zákroky prováděné u koček ve vlastnictví a péči občanů s místem trvalého pobytu na území města Blanska a na zákroky na opuštěných kočkách, odchycených Městskou policií Blansko na území města,“ upřesnil místostarosta Ivo Stejskal.

Podrobnosti k programu kastrace koček, který je vyhlášen od 1. února, jsou zveřejněny na webu města. Žádosti o podporu přijímá odbor životního prostředí MěÚ. Formulář je k dispozici zde.

Povinnou přílohou žádosti je originál dokladu vystaveného veterinárním lékařem za provedený výkon, ne starší než tři měsíce. V případě splnění podmínek tohoto programu uzavře město se žadatelem darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru. Žadatel může žádat o dar pouze jednou ročně na jeden veterinární zákrok.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení