Městský úřad změnil strukturu

26. ledna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 841×

Na Městském úřadu Blansko se od 1. ledna změnila organizační struktura. Smyslem změn je zefektivnění výkonu stávajících agend, úřad bude nově zajišťovat také některé agendy, které dosud částečně poskytovaly externí subjekty. Rozsah služeb poskytovaných občanům se nijak nemění, v některých případech se změní pouze název a struktura odboru nebo oddělení, na které se budou obracet. S novou strukturou se nyní zájemci už mohou seznámit na webu města.

„Hledali jsme způsob, jak zajistit ještě lepší a efektivnější fungování úřadu. V rámci reorganizace došlo ke zrušení některých odborů a oddělení, jiné zase nově vznikly. Vše je ale hodně o interním nastavení organizace práce. Veškeré služby pro občany města zajišťujeme i nadále, některé nové přibyly přímo do náplně práce našich zaměstnanců, zatímco dříve jsme je objednávali dodavatelsky od soukromých firem,“ popsala tajemnice městského úřadu Petra Skotáková.

Budova městského úřadu na náměstí Republiky. FOTO: Renata Spotzová

V rámci odboru správy a rozvoje města nově pokračují pouze dvě oddělení, oddělení investic a oddělení správy a údržby majetku. Jeho součástí je nově také úsek údržby, čtveřice zaměstnanců, která bude zajišťovat základní údržbu městského mobiliáře a další drobné práce pro město. Vykonávat budou třeba také funkci správců dětských hřišť. Tyto činnosti si tak město už nebude muset objednávat externě a lépe ovlivní, kdy a co bude provedeno.

V rámci změn struktury od 1. ledna nově vznikl například odbor dopravy, jehož součástí je i oddělení dopravních přestupků a dopravně správních agend. Ten částečně převzal agendu bývalého odboru vnitřních věcí. Zrušený byl také odbor obecní živnostenský úřad. Jeho agendu a část agendy zaniklého odboru vnitřních věcí (občanské průkazy, cestovní doklady, matrika atd.) převzal nový odbor správních a živnostenských agend.

Od nového roku zanikl také odbor vnějších vztahů, který zahrnoval tiskový úsek a Informační kancelář Blanka. V nové struktuře se objevilo tiskové oddělení a infocentrum se stalo součástí nově vzniklého odboru školství, kultury a sportu. Změnil se také vydavatel Zpravodaje města Blanska. Vydávání městského periodika přešlo z Kulturního střediska města Blanska přímo na město.

„Věřím, že nastavené změny budou změnami k lepšímu. Klíčové je také to, že jejich zavedení neznamená navýšení počtu zaměstnanců nebo nákladů na fungování města,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Novinkou ve struktuře městského úřadu je také manažer kvality nebo post referenta dotací. Jeho úkolem bude vyhledávání vhodných dotačních titulů, výkon kompletního dotačního managementu či příprava a administrace veřejných zakázek malého rozsahu.

 „Z důvodu ukončení spolupráce s webmasterem městských webových stránek nebylo bohužel možné provést obsahové změny webu obratem po schválení nové organizační struktury úřadu ihned k 1. lednu 2024. Několik týdnů tak na webu města byla uvedena informace, že údaje na webu města nejsou dočasně aktuální. V současné době je aktualizace webových stránek města z hlavní části dokončena, nicméně k jejich průběžné adaptaci bude docházet ještě několik týdnů,“ vysvětlila tajemnice.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení