Radní schválili pokračování lékařské služby první pomoci nebo program kastrace koček

23. ledna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 700×

Přinášíme vybrané informace z 30. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 23. ledna 2024. Radní na svém druhém letošním setkání projednali tři desítky bodů, odsouhlasili například pokračování v zajištění lékařské pohotovostní služby v blanenské nemocnici, podklady související s další revitalizací rekreační oblasti Palava nebo vypsání programu určeného na kastraci koček.

Radní na svém druhém lednovém jednání například odsouhlasili podpis smlouvy s Nemocnicí Blansko, která na jejím základě bude i v roce 2024 zajišťovat lékařskou službu první pomoci pro dospělé. Pohotovostní služba bude v pracovních dnech poskytována v době od 17:00 do 22:00 hodin a v nepracovní dny vždy od 8:00 do 20:00 hodin. Rada odsouhlasila také přijetí dotace z Jihomoravského kraje, v celkové výši 1,9 milionu korun. Dotaci určenou na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby město získá ve dvou splátkách, vždy na dané pololetí roku 2024.

V souvislosti s další etapou revitalizace rekreační oblasti Palava radní odsouhlasili také nájemní smlouvu s Lesy ČR, s.p. Část pozemků v lokalitě, které budou revitalizací dotčeny, je totiž v majetku Lesů ČR. Vzhledem k tomu, že odkup není možný, odsouhlasili ve vztahu k pozemkům o celkové rozloze téměř čtyř tisíc metrů čtverečních radní smlouvu o nájmu. Díky ní bude možné pokračovat v přípravě dalších částí revitalizace, město bude moci podat žádost o dotaci na připravované úpravy prostranství. Nejbližší akcí bude kompletní rekonstrukce budovy sloužící jako sociálního zázemí a občerstvení, která se nachází poblíž dětského hřiště. Podrobnější informace o plánované přestavbě přineseme v nejbližších dnech.

Radní také schválili Program kastrace koček ve městě Blansku a návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru k tomuto programu. (O programu budeme podrobně informovat v samostatném článku na webu města.)

Rada města projednala také další body týkající se například nájmů a pronájmů nemovitostí ve vlastnictví města nebo zápisy z jednání komisí a výborů.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení