Blanenské mateřské i základní školy budou otevřené i o prázdninách

28. února 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 692×

Mateřské školy v Blansku oznamují organizaci provozu o letních prázdninách, tedy v červenci a srpnu 2024. Prázdninový provoz žákům nabídnou také základní školy, ty uspořádají příměstské tábory ve školních družinách.

Všechny mateřinky s výjimkou té na Těchově budou o prázdninách v provozu tři týdny. „Zákonní zástupci dětí si budou moci požádat o přijetí svého dítěte k prázdninovému provozu do kterékoliv z blanenských mateřských škol. K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole, než je jejich spádová, budou děti přijímány podle kapacitních možností příslušné školy,“ uvedla místostarostka Lenka Dražilová.

Od 3. do 7. června 2024 mohou zákonní zástupci u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí. Formulář je dostupný také na webových stránkách jednotlivých škol. Do konce měsíce června 2024 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. Zákonný zástupce dítěte, které bude na prázdninový pobyt přijato, uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

V provozu budou částečně také základní školy zřizované městem. Ty o prázdninách otevřou své družiny pro děti z prvního stupně.

„Spolu se školami se tak snažíme vyjít vstříc rodičům a pomoci jim zajistit program pro děti přes prázdniny. Stejně jako loni tak i během letošních prázdnin budou všechny naše základní školy po dobu čtrnácti dnů provozovat školní družinu pro děti prvního stupně,“ uvedla místostarostka Lenka Dražilová.

ZŠ Erbenova

od 8. do 12. července

od 26. do 30. srpna,

ZŠ a MŠ Salmova

od 8. do 12. července

od 15. do 19. července

ZŠ a MŠ Dvorská

od 19. do 23. srpna

od 26. do 30. srpna

ZŠ TGM

od 8. do 12. července

od 26. do 30. srpna

Podrobnosti k podmínkám prázdninového provozu zájemci zjistí na jednotlivých základních školách.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení