Radní projednali připravované projekty i nový jednací řád

20. února 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 882×

Přinášíme vybrané informace z 32. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 20. února 2024. Radní na svém druhém únorovém setkání projednali tři desítky bodů, schválili například prázdninový provoz blanenských mateřských škol nebo smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací související s připravovanými rekonstrukcemi vodovodu a na ně navazující opravou komunikace či vybudování nového chodníku.

V souvislosti s plánovanou obnovou povrchu komunikace v ulici Dvorská radní schválili uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě „Blansko, ZŠ Dvorská – přeložka vodovodu DN300“ na Svazek vodovodů a kanalizací. Svazek díky této smlouvě v následujících měsících zajistí přeložení vodovodu, který vede pod školním hřištěm ZŠ a MŠ Dvorská. Na vybudování nového vodovodu pak město naváže obnovou povrchu komunikace v ulici Dvorská v úseku od ZŠ Dvorská až po prostor autobusové točny. Práce by měly začít letos v létě.

Svazek ve spolupráci s městem připravuje také přeložku a rozšíření vodovodu na ulicích Sadová a Erbenova. Na nový vodovod město v letních měsících naváže vybudováním chodníku v horní části ulice Sadová v zatáčce pod Podlesím. Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí. Součástí prací bude také přeložka a rozšíření veřejného osvětlení. Po dokončení rozšíření vodovodu vznikne také nová šlapáková cesta v ulici Sadová, sloužit bude jako přístup k zázemí dětské skupiny Malíček. Práce by měly začít na jaře 2024.

Členové rady odsouhlasili Harmonogram provozu mateřských škol o letních prázdninách. Každá z mateřinek zajistí v průběhu července a srpna 2024 třítýdenní provoz, MŠ Těchov bude v provozu jako každý rok poslední týden o prázdninách. Rodiče budou moci v prvním týdnu v červnu podat žádost o přijetí svého dítěte k prázdninovému pobytu ve kterékoliv mateřské škole. (Podrobnosti přineseme v samostatném textu).

Rada schválila také dodatek smlouvě o dílo na stavbu budovy hygienického zázemí u dětského hřiště v rekreační oblasti Palava. Z důvodu snahy o zachování provozu stávajícího hygienického zařízení alespoň na část letních prázdnin je termín předání staveniště stanovený na 1. srpna 2024.

Radní na svém únorovém zasedání také vzali na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu územního odboru Blansko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje za rok 2023 a Zprávu o činnosti Městské policie Blansko za rok 2023. Zástupci vedení územního odboru PČR a ředitel blanenské městské policie radní seznámili také s aktuálními projekty, personálním obsazením sborů nebo schopností reagovat na mimořádné události. (Podrobnosti přineseme v samostatném textu).

Radní také odsouhlasili bezplatný pronájem objektu Veranda v místní části Obůrka. Krátkodobý pronájem Verandy pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. souvisí s pořádáním turistického pochodu „Za sněženkou do Krasu“, který je připravený na poslední březnovou sobotu 30. března 2024.

Členové rady schválili také nový Jednací řád Rady města Blanska. Ten v návaznosti na novelu zákona o obcích a změnu dalších právních předpisů zavádí mimo jiné nově možnost distanční účasti na jednání rady města. Členové rady ji budou moci využít už na příštím jednání 5. března 2024.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení