Zřiďte si přístup do Portálu občana města Blanska

14. února 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 691×

Jednodušší a rychlejší komunikaci s městským úřadem a vyřízení nejrůznějších záležitostí nabízí Portál občana města Blanska. Zájemci v něm najdou například řadu formulářů v elektronické podobě. Jednoduše si v něm ověří také to, jestli mají zaplacený poplatek za odpad či poplatek ze psů. Přihlášení do portálu je jednoduché a bezpečné, stačí mít zřízenou Identitu občana. Nově díky ní bude možné také pokládat dotazy v sekci Otázky a odpovědi.

Odkaz na Portál občana města Blanska je umístěný na webové stránce města www.blansko.cz. K dispozici na něm jsou elektronické formuláře jednotlivých odborů, dotační formuláře nebo popis řešení životních situací. Lidé se tam také dozví informace o poplatcích za odpad a poplatcích ze psů, nastavit si zde mohou také vlastní platby poplatků. V Portálu občana si lze vygenerovat také třeba potvrzení pro sběrný dvůr či kompostárnu.

Každý si může zvolit, jak svou Identitu občana prokáže. Využít k tomu lze například Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu, pokud člověk využívá internetové bankovnictví, NIA ID (identifikaci zajištěnou přes Národní Identitní Autoritu) či jiné identifikační prostředky, kterými každý při přihlášení spolehlivě prokáže svoji totožnost.

Identita občana slouží pro bezpečné a jednoduché přihlašování také do různých dalších portálů státní a veřejné správy. Lidé se přes ni dostanou do národního Portálu občana, do portálu České správy sociálního zabezpečení, do katastru nemovitostí, do datové schránky, s její pomocí lze podávat také například daňové přiznání.

Nově lze Identitu občana využívat také k přihlášení do Portálu dopravy, který provozuje Ministerstvo dopravy. „Přes tento portál lze například požádat o vydání řidičského průkazu nebo si stáhnout výpis evidenční karty řidiče. Nastavit si lze také notifikace o změně bodového hodnocení. Výhodou je například to, že v případě elektronického podání žádosti o řidičský průkaz, které je spojeno se správním poplatkem, se poplatek v případě využití elektronického Portálu dopravy snižuje o dvacet procent,“ uvedla vedoucí odboru dopravy blanenského městského úřadu Ilona Vaisová.

Řidiči na portálu dopravy získají také informace o všech svých (i historicky vlastněných) vozidlech, přístup k datům registru vozidel přes datovou kostku nebo přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky. Nově lze přes Portál dopravy podávat také elektronické žádosti ke změně vlastníka vozidla nebo vydání doplňkových registračních značek.

„Zkontrolovat si zde lidé mohou také například počet najetých kilometrů u konkrétního vozidla,“ doplnila Ilona Vaisová.

Obyvatelé města mohou Portál občana města Blanska nově využívat také pro komunikaci s úřadem. S využitím Portálu občana města Blanska budou moci pokládat dotazy zaměstnancům úřadu a představitelům vedení města.

Položit dotaz týkající se činnosti samosprávy či fungování městského úřadu nebude těžké. Stačí při vkládání dotazu na webových stránkách města v sekci Otázky a odpovědi nejprve ověřit svoji totožnost pomocí Identity občana, následně bude možné položit otázku.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení