Město ocenilo učitele mateřských i základních škol

28. března 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 1212×

Zkušené pedagogy, kteří za sebou mají roky práce s dětmi a zapojují se do celé řady mimoškolních aktivit a projektů, přivítalo v souvislosti se Dnem učitelů, který připadá na 28. března, vedení města. Pedagožky, které si nejvíce zaslouží ocenění své práce, nominovali sami ředitelé jednotlivých škol.

U nominovaných pedagogů, mezi kterými letos byly samé ženy, ředitelé oceňovali zejména přístup k dětem a práci jako takové, zapojení do celé řady mimoškolních aktivit, akcí a vzdělávacích projektů, aktivní přístup k testování novinek a moderních pomůcek nebo odborné zkušenosti i lidské vlastnosti, způsob práce s dětmi i rodiči. Některé paní učitelky ocenění přijaly po téměř půlstoletí svého působení v kantorského sboru. 

„Máte krásnou, ale velice náročnou a zodpovědnou práci. Podílíte se spolu s rodiči na vytváření osobnosti každého z dětí. Vím, že to nemáte jednoduché, doba je čím dál složitější, a speciálně ve vašem povolání se potýkáte s tlakem společnosti a mnohdy také rodičů. Je třeba průběžně reagovat na nové požadavky i učební metody,” vyjmenoval na úvod setkání v zasedací místnosti blanenské radnice starosta Blanska Jiří Crha.

Ocenění vybraných pedagogů se zúčastnili (zleva): Ludmila Stříbrcká, místostarostka Lenka Dražilová, Romana Kocourková, Lenka Kocourková, Zdeňka Sochorová, starosta Jiří Crha, Michaela Fleková, Vladimíra Hrazdírová, Světlana Štěpánková a Jaroslava Malíková. FOTO: Pavla Komárková

„Těšíme se na zpětnou vazbu od vás, na vaše osobní příhody ze škol, prostor ale bude i na to, abyste nám řekly, co vás třeba trápí a my jsme vám v tom mohli být nápomocni, pokud to bude v silách zřizovatele,” doplnila místostarostka Lenka Dražilová.

Oceněné kantorky pak z rukou zástupců vedení města převzaly Pamětní list, drobné dárky i malou kytičku. V rámci neformální diskuze pak byl prostor probrat celou řadu témat – přístup dětí i rodičů k výuce, přestupy dětí mezi mateřskými a základními školami, diskutovalo se o spádovosti škol, profilaci jednotlivých školních zařízení, možnosti zapojení dětí cizinců do výuky, o připravovaných výběrových řízeních na ředitele škol a podobně. Debata se dotkla ale také různých výukových metod a jejich výhod nebo třeba připravované rekonstrukce bývalé mateřské školy ve Sladkovského ulici. 

FOTOGALERIE
Město ocenilo nejlepší učitelky základních a mateřských škol

Pamětní list pedagožkám, které nominovali ředitelé škol, předal starosta města Jiří Crha a místostarostka Lenka Dražilová. FOTO: Pavla Komárková


                Pamětní list pedagožkám, které nominovali ředitelé škol, předal starosta města Jiří Crha a místostarostka Lenka Dražilová. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Ocenění získaly: za ZŠ a MŠ Blansko, Salmova Ludmila Stříbrcká, za ZŠ TGM Blansko: Mgr. Světlana Štěpánková, za ZŠ Blansko, Erbenova Mgr. Jaroslava Malíková. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Město ocenilo nejlepší učitelky základních a mateřských škol. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Ocenění získaly: za MŠ Blansko, Těchov Romana Kocourková, za ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská Michaela Fleková. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Město ocenilo nejlepší učitelky základních a mateřských škol. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Město ocenilo nejlepší učitelky základních a mateřských škol. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Město ocenilo nejlepší učitelky základních a mateřských škol. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Město ocenilo nejlepší učitelky základních a mateřských škol. FOTO: Pavla Komárková
                  . . . a další . . . 
                Město ocenilo nejlepší učitelky základních a mateřských škol. FOTO: Pavla Komárková
                  
                Ocenění si převzaly: za MŠ Blansko, Divišova 2a Vladimíra Hrazdírová, za MŠ Blansko, Dvorská 96 Zdeňka Sochorová, za MŠ Blansko, Údolní 8: Mgr. Lenka Kocourková: FOTO: Pavla Komárková

Celkem fotografií:  11

„Chtěl bych vám moc poděkovat za to, co děláte a jak to děláte. Je k tomu potřeba velká dávka empatie i trpělivosti. Přeji vám, aby vás vaše povolání i nadále bavilo, abyste měly hodné žáky i dobrý pocit z vaší práce,” dodal starosta Jiří Crha na závěr setkání.

Seznam oceněných učitelů:
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská: Michaela Fleková
ZŠ Blansko, Erbenova: Mgr. Jaroslava Malíková
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova: Ludmila Stříbrcká
ZŠ TGM Blansko: Mgr. Světlana Štěpánková
MŠ Blansko, Údolní 8: Mgr. Lenka Kocourková
MŠ Blansko, Dvorská 96: Zdeňka Sochorová
MŠ Blansko, Divišova 2a: Vladimíra Hrazdírová
MŠ Blansko, Těchov: Romana Kocourková

Podrobnosti o oceněných kantorkách si můžete přečíst zde.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení