Výběr zhotovitele na nový krytý bazén je stále v procesu

20. března 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 1727×

Přípravy na výstavbu nového krytého bazénu jsou stále v běhu. Město aktuálně stále hledá zhotovitele, který by současnou budovu krytých lázní odstranil a na jejím místě vybudoval budovu nového krytého bazénu. Zadávací řízení s využitím metody Design and Build je nyní v běhu. Demolice i stavební práce by měly začít v letošním roce. Předpoklad zahájení zkušebního provozu je konec roku 2025.

„Vybudování nového krytého bazénu je pro nás stále jedním z klíčových projektů města. Letošní rozpočet zatím počítá s částkou 15 milionů korun, podle rychlosti prací jsme ale připraveni na stavbu nového bazénu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka ještě letos vyčlenit až 40 milionů korun,“ potvrdil starosta Jiří Crha.

S ohledem na náročnost stavby a na základě doporučení administrátora veřejných zakázek zvolilo město v souvislosti s novým bazénem zadávací řízení pomocí jednacího řízení s uveřejněním. Zájemci o zakázku měli do 1. prosince 2023 podat žádost o účast v řízení. Použita je přitom metoda Design and Build.

„I když může mít veřejnost pocit, že se stále nic neděje, protože zhotovitel ještě není známý, není tomu tak. V případě krytého bazénu nejde o klasické zadávací řízení, ve kterém zájemci o zakázku do určitého konkrétního termínu podají své závazné nabídky. Těmi se hned v následujícím kroku zabývá hodnotící komise podle předem stanovených kritérií. V případě jednacího řízení s uveřejněním se zjišťuje nejprve zájem firem o zakázku a posuzuje se, jestli zájemci splní nezbytné kvalifikační předpoklady. Firmy, které splní předem dané podmínky, následně podávají předběžné nabídky – a v rámci dalších fází řízení se o nich s uchazeči podrobně jedná. Po vzájemných konzultacích může dojít ještě k úpravám technických požadavků nebo zpřesnění zakázky,“ vysvětluje vedoucí oddělení investic Marek Štefan.

U zakázky týkající se nového krytého bazénu v Blansku lze díky zvolené metodě nastavit parametry výběru zhotovitele ve dvou rovinách – první kategorií jsou závazné podmínky plnění zakázky (například celková výměra vodní plochy minimálně 440 m², skladba vnitřních bazénů – nerezový plavecký bazén se šesti drahami o délce 25 metrů, výukový a zážitkový bazén, whirlpool a také bazén pro plavání dětí od 6 měsíců atp.). Vše mimo závazné podmínky lze ponechat na rozhodnutí a zkušenostech zhotovitele. Právě o tom lze se zájemci o zakázku v případě potřeby dále jednat a tyto parametry blíže upřesňovat. 

„Na základě předběžných nabídek a případně také následných jednání s uchazeči umožňuje tento typ výběrového řízení ještě upravit a zpřesnit zadávací dokumentaci i obchodní podmínky. Může dojít ke zpřesnění zadání tak, aby firmy reagovaly na upřesněné požadavky. Až v tomto bodě firmy podávají závazné nabídky. A až do podání závazných nabídek nelze zveřejnit, kdo se přihlásil, ani co nabízí. Mohlo by to ohrozit hospodářskou soutěž. Uchazeči se neznají navzájem, nejsou známí ani vedení města. Do podání závazné nabídky disponují detailními informacemi o uchazečích pouze členové hodnotící komise a administrátor veřejné zakázky, který na vše dohlíží,“ přibližuje vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Administrací zadávacího řízení na nový plavecký bazén je pověřena společnost Lawya tender, s.r.o., ta žádosti formálně kontrolovala. K dalšímu posouzení splnění podmínek účasti pak Lawya žádosti uchazečů 22. ledna předložila hodnotící komisi jmenované radou města. Ta se zatím sešla čtyřikrát, s uchazeči řešila například doplnění podkladů.

Aktuálně je dokončena první fáze zadávacího řízení. Po zhodnocení žádostí o účast v zadávacím řízení byli zájemci o stavbu bazénu vyzváni k podání předběžných nabídek. Až poté, co zájemci o zakázku v další fázi podají závazné nabídky, z nich následně rada na doporučení hodnotící komise vybere tu nejvhodnější.

Podklady pro zadávací řízení schválili radní na svém zasedání loni v říjnu. Nastaven tehdy byl návrh smlouvy o dílo, minimální požadavky i hodnotící kritéria pro zadávací řízení. Firma, která vzejde ze zadávacího řízení, bude muset dopracovat projektovou dokumentaci, zajistit bourání stávajících lázní i stavbu nového krytého bazénu. Díky tomu bude moci probíhat současně bourání původního objektu a dokončování projektu pro stavbu nového objektu. 

Náklady na zbourání stávajících lázní a stavbu nového objektu by se měly pohybovat kolem 238 milionů bez DPH. Podrobnosti o veřejné zakázce lze dohledat v Národním elektronickém nástroji (NEN). O dalších podrobnostech budeme informovat na webových stránkách města.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení