Blansko slavnostně přivítalo nové občánky

23. dubna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 681×

Obřadní síň blanenské radnice se o víkendu opět zaplnila kojenci a batolaty a jejich rodiči. Tradiční ceremonie v budově na náměstí Svobody, při kterém zástupci města slavnostně vítají nové občánky do života, se zúčastnily více než dvě desítky dětí. Jejich jména už jsou zapsaná do kroniky občanů města Blanska.

Vítání občánků doprovázelo kulturní vystoupení malých školáčků ze ZŠ a MŠ Dvorská 26 i osobní přivítání starostou města Jiřím Crhou mezi občany Blanska. Při celkem třech obřadech se do kroniky postupně zapsalo celkem 24 dětí z Blanska a jeho místních částí. Noví občánci dostali drobné dárky i dárkové poukazy.

Rozšířit řady nových občánků, které město při podobném obřadu uvede mezi občany Blanska, mohou všechny nově narozené děti s trvalým pobytem v Blansku či jeho místních částech.

„Záleží vždy na zájmu a dobrovolnosti ze strany rodičů. Nutnou podmínkou pro pozvání dítěte na vítání občánků je totiž také podání přihlášky. Stačí vyplnit formulář „Přihláška na slavnostní vítání nově narozených občánků“, který je umístěný na Portálu občana města Blanska. „Ne všichni rodiče o možnosti přivítání nově narozených dětí vědí a využívají je,” říká Yvona Havlíčková, vedoucí odboru správních a živnostenských agend.

FOTOGALERIE
Město slavnostně přivítalo nové občánky

Letošní první Vítání občánků se konalo jako tradičně v prostorách blanenské obřadní síně. FOTO: Jiří Havel Nejezchleb

Celkem fotografií:  5

V roce 2023 město během dvou Vítání občánků přivítalo celkem 44 dětí. V roce 2022 jich bylo 65, byly však částečně přítomny i ročníky z covidových let  2020 až 2022, kdy vítání probíhalo jen omezeně. S trvalým pobytem na území Blanska se přitom loni narodilo 141 dětí, v roce 2022 to bylo 170 dětí a v roce 2021 celkem 203 novorozenců.

„Děti však mohou mít v Blansku trvalý pobyt, ale fyzicky zde nebydlí, tak se k Vítání občánků nepřihlásí,” doplňuje Havlíčková. 

O termínu vítání občánků informuje odbor správních a živnostenských agend, pod který matrika spadá, všechny řádně přihlášené písemnou pozvánkou. Přihlásit se aktuálně mohou rodiče dětí narozených v druhém pololetí roku 2023 a později.

Další informace poskytne vedoucí odboru správních a živnostenských agend Yvona Havlíčková, tel: 516775807, e-mail: havlickova@blansko.cz.

 

   vložil: Renata Spotzová, redaktorka / tiskové oddělení