Březen na ZŠ Erbenova – akce pro veřejnost a mimořádné úspěchy žáků

3. dubna 2024, ostatní, přečteno: 547×

V měsíci březnu patřila ZŠ Erbenova nejen svým žákům a zaměstnancům, ale uskutečnila se zde i řada akcí určených veřejnosti. Vše zahájil v pátek 1. března 22. reprezentační ples školy, který svým vystoupením ozvláštnily tanečnice flamenca a hned na úvod také žáci 9. ročníku svou okouzlující polonézou.

6. března následoval den otevřených dveří, v jehož průběhu bylo možno navštívit vyučovací hodiny, prohlédnout si vybavení tříd, odborných učeben, školní družinu a další prostory školy.

Na 12. a 14. března byly připraveny tzv. kavárničky, tedy setkání vyučujících prvního stupně s rodiči na téma „Není jen jedna cesta k cíli“. Rodiče se zde mimo jiné seznámili s Hejného metodou výuky matematiky nebo s písmem Comenia Script.

19. března zahájily svou činnost edukačně stimulační skupiny určené budoucím prvňáčkům. Přihlášení zájemci se v nich budou až do května pod vedením našich vyučujících prvního stupně připravovat na vstup do základní školy.

21. března se pak uskutečnila akce s názvem Digi odpoledne na Erbence. Rodiče s dětmi během něj mohli poznat širokou paletu využití digitálních technologií ve výuce na naší škole, vše také měli možnost sami vyzkoušet.

Dění na Erbence se však v březnu neomezilo jen na výše uvedené akce. Kromě nich se například ve školní družině z pátku 22. na sobotu 23. března konala dobrodružná Noc s Andersenem. Netradiční momenty ve vyučování čekaly žáky 2. ročníku: v jedné ze tříd se uskutečnilo netypické vyučování prvouky zaměřené na ochranu zdraví, druhá ze tříd se pustila do velikonočního pečení. Třídy 6. ročníku zhlédly v Divadle Polárka představení Babička: Není více dobré stařenky? a poté si prohlédly historické centrum Brna. Žáky 8. a 9. ročníku navštívili studenti Vysoké školy chemicko-technologické Praha, kteří v rámci programu Moderní hodina chemie předali dětem mnoho zajímavých informací a předvedli řadu pokusů. Aktivní byli také naši sportovci, ti reprezentovali školu např. na Kunštátské laťce.

A co rozhodně nelze při ohlédnutí za březnem na ZŠ Erbenova opominout, je umístění našich žáků 4. ročníku  na předních příčkách v mezinárodním testování matematické a přírodovědné gramotnosti TIMSS a dále velký úspěch Mattea Chajdy, žáka pátého ročníku, který obsadil 2. místo v okresním kole matematické olympiády. Gratulujeme!

Zaměstnanci ZŠ Blansko, Erbenova 13

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení