Jak vyzrát na matematiku

16. dubna 2024, ostatní, přečteno: 802×

Může to být otázka, návod, ale i téma, kterému se věnovali učitelé matematiky na základních školách okresu Blansko. Jejich společné setkání se uskutečnilo v ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17.

Díky vstřícnosti a organizačnímu zajištění ze strany MAS Moravský kras a MAS Boskovicko plus se sešlo víc než 40 učitelů, kteří vzájemně diskutovali o svých zkušenostech z výuky matematiky na 1. i 2. stupni ZŠ.  Během setkání rovněž získali od zkušených lektorek ze ZŠ Salmova a ZŠ Lysice netradiční náměty ke své práci. V první části šlo o téma procvičování předností matematických operací, bez kterých se žáci neobejdou v mnohých tematických celcích učiva.

V ZŠ Salmova se sešli učitelé a učitelky matematiky. FOTO: archiv školy

Druhá část setkání se týkala přípravy a realizace projektových dnů ve škole, které umožní skloubit matematiku s ostatními obory a ukázat žákům prospěšnost matematiky v životě. Příprava takové akce je sice náročná a vyžaduje spolupráci učitelů i žáků, ale přináší radost z výsledků. Názvy projektů jako Můj pokoj snů, Kasino ve škole, Záchrana planety, nebo letošní Dobývání Marsu jsou lákavé už svým názvem.

Společně strávené matematické odpoledne bylo svým obsahem i atmosférou příjemné a na základě příznivých ohlasů věříme, že se podaří podobnou akci v letošním roce připravit ještě jednou. Účastníkům, kteří přijeli z celého okresu, patří dík, stejně jako zastřešujícím organizacím.

Anna Sládková, ZŠ a MŠ Salmova

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení