Město hledá firmu na opravu běžecké dráhy i zázemí pro fotbalisty

23. dubna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 784×

Přinášíme vybrané informace z 36. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 23. dubna 2024. Radní na svém druhém dubnovém zasedání projednali zhruba tři desítky bodů. Schválili například vypsání výběrových řízení na projekty města nebo výběr nového jednatele Technických služeb Blansko, projednali také rozpočtová opatření a další témata.

Radní na svém úterním jednání projednali například podmínky pro výběr zhotovitele v souvislosti s opravou běžecké dráhy v areálu Základní školy Blansko, Erbenova 13. Očištění stávajícího sportovního povrchu, sanace trhlin, opravy zvlnění a přestřik pojivem s EPDM granulátem v celé ploše běžecké dráhy by mělo přijít zhruba na 1,15 milionu korun bez DPH. Součástí stavebních prací, které jsou naplánované na červenec a srpen, kdy škola není v provozu, bude také obnovení lajnování dráhy tak, aby toto odpovídalo aktuálně platným pravidlům běžeckých soutěží. Detaily výběrového řízení na zhotovitele uveřejníme na webových stránkách města.

Rada odsouhlasila také podmínky výběrového řízení na projektovou dokumentaci související s opravou budovy zázemí fotbalového stadionu v Údolní ulici. Město hledá zpracovatele projektu týkajícího se úprav zázemí pro fotbalisty. Ten by měl být hotový do 30. října 2024, do poloviny ledna 2025 by měl vítěz výběrového řízení zpracovat dokumentaci pro provádění stavby. 

Rada města Blanska v působnosti valné hromady rozhodla také o vypsání výběrového řízení na jednatele Technických služeb Blansko, s. r. o. Nového šéfa Technických služeb Blansko bude město hledat v souvislosti s odchodem toho stávajícího do důchodu. Funkce by se nový jednatel měl ujmout od 1. 8. 2024. (Podrobnosti zveřejníme v nejbližších dnech na webových stránkách města).

Radní odsouhlasili také přijetí finančního daru ve výši 500 €. Kulturní středisko města Blanska tento dar přijme od Rakouského kulturního fóra v Praze na podporu činnosti galerie města. Rada schválila také přijetí hned několika dotací, například dotace z Ministerstva kultury na celoroční činnost městské galerie, dotace na další ročník projektu SITU, nebo dotace na pořízení přístrojového vybavení pro Nemocnici Blansko z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.

Radní města rozšířili také řady těch, kteří mohou vést svatební obřady. Přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, může nově kromě starosty, obou místostarostů a zastupitele Michala Součka přijímat také radní František Havíř a zastupitel Jan Pořízek. Rada schválila také termíny svatebních obřadů na druhé pololetí letošního roku (podrobnosti zveřejníme v nejbližších dnech na webových stránkách města).

Celkem radní projednali téměř tři desítky bodů.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení