Městské základní školy v novém školním roce otevřou dvanáct prvních tříd

22. dubna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 909×

Do lavic v prvních třídách ve čtveřici základních škol zřizovaných městem Blanskem by mělo v příštím školním roce usednout 242 dětí, což je zhruba stejný počet jako ve školním roce 2023/2024. Nezmění se ani počet prvních tříd. Městské základní školy jich otevřou dvanáct. Vyplývá to z výsledků letošních zápisů, které se konaly na začátku dubna. Zápisy do mateřských škol jsou připraveny na 6. května.

Zápisy se uskutečnily ve všech základních školách zřizovaných městem Blanskem, tedy v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26, v Základní škole Blansko, Erbenova 13, v Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 a v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17.

Zápis dětí do prvních tříd v ZŠ a MŠ Salmova. FOTO: Renata Spotzová

„Zapsáno bylo celkem 276 dětí, z toho 42 dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky v roce 2023. K zápisu se dostavilo 36 dětí, které mají místo trvalého pobytu v jiných obcích, jedno dítě mladší šesti let a osm dětí cizích státních příslušníků. O odklad povinné školní docházky požádalo při zápisu 34 zákonných zástupců budoucích prvňáčků,“ shrnula výsledky zápisů vedoucí odboru školství, kultury a sportu Karolína Pavloková.

Nejvíce dětí (78) bylo zapsáno na ZŠ  a MŠ Salmova, o tři méně na ZŠ TGM, dále na ZŠ a MŠ Dvorská (61), ZŠ Erbenova (44) a pracoviště ZŠ a MŠ Salmova v Dolní Lhotě (18). Na městem zřizovaných základních školách se otevřou také celkem tři přípravné třídy. Dvě nabídne ZŠ TGM a jednu ZŠ a MŠ Salmova. „Počty dětí v přípravných třídách ještě nejsou známy, protože probíhají žádosti o odklad povinné školní docházky,“ podotkla Pavloková.

Zápisy do městem zřizovaných mateřských škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 6. května 2024 v době od 9:00 do 16:00 hodin. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

„Stejně jako v předchozích letech by měla být kapacita mateřských škol dostatečná pro všechny děti starší tří let s trvalým bydlištěm na území města Blanska,“ uvedla místostarostka Lenka Dražilová.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol. Přehled spádových obvodů najdete v tomto odkazu.

Zápisy proběhnou v těchto mateřských školách: MŠ Blansko, Údolní 8, MŠ Blansko, Rodkovského 2a (i pro pracoviště Rodkovského 2b), MŠ Blansko, Těchov 124, MŠ Blansko, Dvorská 96 (i pro pracoviště Dvorská 30), MŠ Blansko, Divišova 2a, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (na pracoviště MŠ Dolní Lhota 177), ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení