Studenti gymnázia přivítali návštěvu z Německa

24. dubna 2024, ostatní, přečteno: 489×

Blanenské gymnázium navštívili 8. - 15. března 2024 žáci z partnerské školy IGS Oyten v Německu. Hostitelské rodiny z Blanska a jeho okolí nabídly německým teenagerům ubytování a vzornou péči, aby se společně s jejich dětmi opakovaně zapojily do projektu, který vypsal Česko-německý fond budoucnosti, jež aktivitu finančně podpořil. Projekt Zmírnění psychické nepohody pomocí společně strávených chvil v přírodě proběhl v rámci tématu roku s názvem „Prostě se neblázni – společně jsme silní!“

Pedagogové školy a školní psycholog gymnázia se zaměřili na problematiku současného stresu, se kterým jsou mladí lidé konfrontováni (pandemie, válka, změna klimatu, finanční potíže rodin, energetická krize). Při výletu do pozemních krápníkových jeskyní byl tentokrát kladen důraz na pohyb, relaxační a antistresová cvičení. Pod vedením odborného personálu Speleocentra v Ostrově u Macochy měli studenti jedinečnou příležitost vyzkoušet si léčebné metody speleoterapie. Čechům známá píseň Prší, prší, jen se leje rezonovala prostorem Císařské jeskyně a motivovala ke správnému dýchání, stejně jako cviky zaměřené na otevření hrudníku.

Studenti navštívili také dno propasti Macocha. FOTO: Jana Žilková

Zájemci z řad německých žáků i pedagogů vyzkoušeli v léčebně za asistence zdravotních sester speciální klimatické léčebné metody jako výplach nosu, Bemer terapii nebo inhalaci minerální vody. Bez povšimnutí nezůstaly ani vertikální zahrady v prostoru objektu. Děti poznaly, jak jeskynní mikroklima a krásné okolí Blanska přispívá mimo jiné k odstraňování úzkosti, nejistoty, agresivity.

Aktuální téma inspirovalo k tomu, aby byly tentokrát využity přírodní oblasti Moravského krasu – Punkevní jeskyně s podzemní říčkou Punkvou, propast Macocha, Dům přírody, jeskyně Balcarka – pro relaxaci a odpočinek. Připravený program sloužil výměně zkušeností o současném prožívání sociálního a osobního stresu. Díky výletům a exkurzím žáci získali nové podněty k tomu, jak své problémy zdolat.

FOTOGALERIE
Studenti gymnázia přivítali návštěvu z Německa

Studenti blanenského gymnázia přivítali návštěvu z Německa. FOTO: Jana Žilková

Celkem fotografií:  5

Program celého týdne jak v terénu, tak na gymnáziu byl nastaven tak, aby byli žáci nuceni mezi sebou co nejvíce komunikovat a aby vzájemně navázaná partnerství pokračovala nadále aktivně i po skončení návštěvy. Dále mají podobné aktivity ukázat, že rozdílné jazyky netvoří hranice porozumění a že podobné společenské i osobní problémy zažívají dospívající i v jiné zemi.

A protože u speleoterapie sledujeme kumulativní efekt, kdy platí, že čím více pobytů děti v jeskyni absolvují, tím je léčebný efekt větší, víme již nyní, že se za rok sejdeme s německými partnery z městečka Oyten v jeskyních zase.

Jana Žilková, koordinátorka výměnných pobytů Gymnázia Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení