Ve Dvorské ulici se už překládá vodovod, město opraví i komunikaci

29. dubna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 618×

V části Dvorské ulice začaly stavební práce na přeložce vodovodu. Stavba, která potrvá do konce června, dočasně omezí pohyb chodců a vozidel v lokalitě. Na přeložku vodovodu pak o prázdninách naváže rekonstrukce povrchu komunikace ve Dvorské ulici v části od křižovatky pod základní školou po autobusovou zastávku Blansko Sever. Město nyní hledá zhotovitele.

Vodovodní litinové potrubí o průměru 300 mm v současnosti vede pod sportovním hřištěm ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská. Právě to by se mělo změnit. Nově budou rozvody uloženy mimo školní areál. Investorem přeložky vodovodu je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí.

V části Dvorské ulice začaly stavební práce na přeložce vodovodu. FOTO: Michal Záboj

„Jedná se o jednu z páteřních větví vodovodní sítě v Blansku, přeložka má významný vliv na plynulé zásobování města a jeho místních části teď i v budoucnu. Pokud by se na původním potrubí vyskytla porucha, bylo by nutné provést zásah a výkopovými pracemi zasáhnout do povrchu školního hřiště. To by vedlo k vysokým cenám za obnovu povrchu, po dobu jeho opravy by také došlo k omezení využívání školního hřiště. Právě tomu má přeložka zabránit,“ uvedl investiční referent boskovické divize Vodárenské akciové společnosti, a.s. Tomáš Malach.

Práce na přeložce vodovodu začaly v polovině dubna. Chodce i řidiče během nich čekají omezení. Ve slepém úseku Dvorské ulice směrem k mateřské škole bude pro veřejnost přístupné pouze hlavní parkoviště u obchodního centra nad sportovním hřištěm. Vozidla zásobování a automomobily zajišťující svoz odpadů obchodnímu centru a mateřské škole budou moci přes stavbu projíždět na výjimku, byť se značnými omezeními.

„Omezení se dotkne také chodců. Není totiž možné v průběhu prací zajistit bezpečný průchod stavbou. V místě proto musely být uzavřeny chodníky, které jsou nahrazeny vyznačenou obchůzí trasou. Zhruba za měsíc dojde také k uzavření chodníku v hlavní Dvorské ulici vedoucího kolem školy směrem na Češkovice. Chodci budou muset využít chodník na protější straně, tedy na straně blíže ke hřbitovu. Do jednoho jízdního pruhu se zúží také průjezd částí Dvorské ulice, až do úplného konce stavby bude doprava řízena světelnou signalizací,“ dodal Malach.

FOTOGALERIE
Ve Dvorské ulici začaly práce na přeložce vodovodu

V části Dvorské ulice začaly stavební práce na přeložce vodovodu. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  5

Při propojích na stávající vodovodní řad bude nutné provést odstávku v dodávce pitné vody. Občané, kterých se bude odstávka týkat, budou v dostatečném předstihu informováni.

Na přeložku vodovodu naváže oprava komunikace v části Dvorské ulice, ta už bude v režii města. Nového povrchu se dočká úsek od základní školy až po autobusovou točnu v celkové délce asi 600 metrů. Město už nyní hledá firmu, která komunikaci opraví.

„Hledáme zhotovitele, který zajistí výměnu obrusné vrstvy vozovky včetně podbalu a sanaci konstrukčních vrstev, opravy obrub a vpustí a provedení nového vodorovného dopravního značení. Vše naváže na už zrekonstruovaný úsek od kruhového objezdu u galerie. Po dokončení prací tak bude mít celá Dvorská ulice opravený povrch,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Náklady na opravu zmíněného úseku Dvorské ulice by neměly překročit 9,5 milionu korun s DPH. Předpokládaný termín realizace je červenec a srpen letošního roku. 

Podrobnosti o výběrovém řízení na zhotovitele stavby najdete na webu města či Profilu zadavatele.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení