Radní odsouhlasili opravu městských bytů i zřízení přípravných tříd základních škol

9. května 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 608×

Přinášíme vybrané informace z 38. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 7. května 2024. Radní na svém druhém květnovém zasedání odsouhlasili například otevření přípravných tříd na dvou základních školách, schválili také podmínky pro vypsání výběrových řízení na opravu městských bytů. Celkem rada projednala více než tři desítky bodů.

Radní schválili podmínky vypsání výběrového řízení na opravu a rekonstrukci celkem šesti městských bytů. Tři vybrané byty se nacházejí v domě Jasanová 24, dva byty jsou v domě Údolní 13 a jeden byt určený k opravě je v domě 9. května 3. Práce by měly začít letos v létě, hotovo by mělo být na podzim. Rekonstrukci město uhradí z peněz za prodej čtveřice bytů v ulici 9. května. Ty Blansko prodává Jihomoravskému kraji, který v bytech zřídí chráněné bydlení pro místní. (Podrobnosti zveřejníme v nejbližších dnech na úřední desce.)

Celkem tři přípravné třídy budou moci už po prázdninách v Blansku využívat děti, které letos ukončí mateřskou školu a z různých důvodů nemohou nastoupit povinnou školní docházku. Jednu přípravnou třídu letos otevře ZŠ a MŠ Blansko, Salmova, celkem dvě přípravné třídy nabídne ZŠ TGM Blansko, Rodkovského. Žádosti o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci posílat na výše uvedené školy až do 31. května 2024.

Radní odsouhlasili také aktualizaci plánu investic Nemocnice Blansko. Ta musí kvůli neopravitelné závadě flexibilního cystoskopu pořídit nové zařízení pro ambulanci urologie, aby mohla nemocnice dál zajistit rozsah poskytovaných služeb. Další opravou už také nelze prodloužit životnost operačnímu světlu na pracovišti chirurgické ambulance. Cystoskop a nové osvětlení, které si Nemocnice  Blansko pořídí z vlastních zdrojů, přijdou dohromady zhruba na 300.000 Kč včetně DPH.

Radní schválili i přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí" pro rok 2024. Na projekt Senior se baví, vzdělává a cvičí město získá 95.000 Kč. Dotace bude použita na nákup cvičebních pomůcek, ale také na pořádání akcí pro seniory a na další aktivity nabízené v Klubu seniorů.

Rada schválila ukončení smlouvy o provedení pěstebních a těžebních prací a o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře se společností Forest project. Město bude vypisovat výběrové řízení na nového lesního hospodáře. Podrobnosti zveřejníme na webových stránkách.

Radní také odsouhlasili pořádání závodu „Blanenský Plecháč 2024“ v Rekreační oblasti Palava. Tradiční triatlonový závod bude rekreační oblast hostit v neděli 9. června.

Všechna usnesení najdete na webových stránkách města v sekci Samospráva.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení