Radní schválili modernizaci kamerového systému, část nové cyklostezky i poplatky ve školách

23. května 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 773×

Přinášíme vybrané informace z 39. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 22. května 2024. Radní na svém třetím květnovém zasedání odsouhlasili například podklady pro projekt nové části cyklostezky u nádraží nebo výši úplaty za poskytování předškolního vzdělávání. Celkem rada projednala více než dvě desítky bodů.

Radní schválili například modernizaci městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje městská policie. Ten se aktuálně skládá z dvou desítek kamerových bodů, které se postupně doplňují. Část starších zařízení je ovšem na hranici životnosti a je třeba je obměnit. Výměny za nové se tak v letošním roce dočkají kamery na ulici Dvorská 38 nebo na budově MP na ulici Sadová 2. Nový kamerový bod by měl vzniknout také na nové provozní budově sociálního zázemí a občerstvení v rekreační oblasti Palava. Díky celkové investici ve výši maximálně 330.000,- Kč s DPH pak strážníci také rozšíří vybrané stávající kamerové body o další statické kamery tak, aby došlo k vylepšení pokrytí snímaných oblastí. V plánu je také nákup rozšířené softwarové licence ovládacího videosystému.

Rada v roli zřizovatele stanovila také výši úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách a výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu pro školní rok 2024/2025. Úplata pro všechny mateřské školy zřizované městem Blanskem bude v novém školním roce ve výši 700 Kč za měsíc, výjimkou je mateřská škola při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, odloučené pracoviště Dolní Lhota 87, kde je výše úplaty stanovena na 500 Kč. Pro školní družiny je úplata stanovena jednotně na 250 Kč měsíčně. Nově stanovené částky souvisí se stále rostoucími provozními náklady a také s novelou školského zákona. Na základě této novely může zřizovatel nastavit úplatu pro mateřské školy ve výši do 1512 Kč měsíčně, v případě školních družin pak do 756 Kč za měsíc.

Radní také odsouhlasili podmínky pro vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu nové části cyklostezky, která má propojit stávající cestu vedoucí na levém břehu řeky Svitavy kolem jezu u nádraží s prostorem pod viaduktem. Právě pod viaduktem by totiž měla začínat nová cyklostezka, která propojí Blansko s Adamovem. Tu připravuje kraj. Město nyní hledá zhotovitele, který připraví projekt pro navazující úsek cyklostezky. Po ní by cyklisté měli dojet až k autobusovému nádraží. Část cesty využije stávající komunikaci podél Svitavy. Na projektovou přípravu město získalo krajskou dotaci ve výši 144 tisíc Kč. Detailní podmínky pro výběr zhotovitele budou zveřejněny v nejbližších dnech na webových stránkách města v sekci elektronická úřední deska.

Rada schválila také závěrečný účet města Blanska za rok 2023, smlouvy týkající se pozemků města a další body. Mezi nimi byla například Žádost o krátkodobé zapůjčení objektu „Veranda Obůrka“, v němž Sbor dobrovolných hasičů Obůrka plánuje pořádání tradičních tanečních zábav – Pytlácké noci v sobotu 29. června 2024 a Hasičské zábavy v sobotu 6. července 2024.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení