Strážníci městské policie řeší autovraky v ulicích

13. května 2024, ostatní, přečteno: 661×

Blansko se stále potýká s nepojízdnými automobily odstavenými v ulicích. Minulý rok strážníci městské policie zaznamenali devětadvacet vozidel bez platné technické prohlídky (více než 6 měsíců) a osm autovraků. Počty nepojízdných vozidel přitom v posledních letech zůstávají zhruba na stejné úrovni.

Pro srovnání, v roce 2022 městská policie řešila osm autovraků a čtyřiadvacet vozidel bez platné technické prohlídky, rok před tím to bylo devět autovraků a třicet sedm vozidel bez technické prohlídky. Většinu nepojízdných automobilů po výzvě strážníků odstranili z komunikací jejich majitelé nebo provozovatelé. Městská policie zajistila za poslední tři roky odtah šesti vozidel.

Autovrak odstavený na veřejném parkovišti. FOTO: Městská policie Blansko

Na autovraky v ulicích strážníky v mnoha případech upozorní obyvatelé města. „Obyvatelé se často obracejí na strážníky městské policie s oznámením ve věci parkování vozidel, která jsou na první pohled v zanedbaném stavu, jsou poškozena v důsledku dopravní nehody nebo jsou na hranici životnosti vzhledem ke svému stáří. Strážníci také sami při obchůzkové činnosti kontrolují ulice a parkoviště, a pokud naleznou odstavené vozidlo, které podle platných právních předpisů nesmí být na veřejné komunikaci odstaveno, zahajují prověřování případu s cílem co nejdříve docílit uvolnění parkovacího místa,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Blansko Stanislav Sotolář.

Legislativně je problematika autovraků řešena především v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který v § 19 a násl. definuje dvě základní kategorie vozidel, která je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích.

„Vrak je silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Vrakem je také takové vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku,“ vysvětlil Sotolář.

FOTOGALERIE
Odstraňování vraků vozidel ve městě

Autovrak odstavený na veřejném parkovišti. FOTO: Městská policie Blansko

Celkem fotografií:  3

Naopak silniční vozidlo bez technické prohlídky může být v dobrém technickém stavu, ten ale není potvrzený pomocí pravidelné technické prohlídky a od termínu provedení této prohlídky uplynulo už více než 6 měsíců. Případně jde podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacícho o takové vozidlo, u kterého byla zjištěna technická nezpůsobilost vozidla při technické prohlídce nebo technické silniční kontrole.

Obě kategorie vozidel – autovraky i vozidla bez technické prohlídky – spolu vzájemně procesně nesouvisí, i když samozřejmě může nastat situace, že vrak zároveň nemá více jak 6 měsíců platnou technickou prohlídku nebo naopak. Při pokusu o odstranění těchto vozidel z pozemních komunikací se ovšem používá rozdílná procedura řízení o odstranění. Vlastník komunikace, silniční správní úřad, provozovatel nebo vlastník vozidla a popř. další subjekty musí dodržet zákonem stanovený postup a povinnosti, včetně správních lhůt.

Může tak nastat mylný dojem, že městská policie věc neřeší, byť to tak není. Celé řízení trvá několik měsíců a až v poslední fázi vozidlo při nezájmu jeho majitele končí ekologickou likvidací a zánikem vozidla v registru silničních vozidel.

„Strážníci postupují ve snaze co nejdříve věc vyřídit, a proto primárně kontaktují provozovatele vozidla, upozorní ho na protiprávní jednání a dohodnou s ním sjednání nápravy, což je nejrychlejší a nejefektivnější způsob. Až když vyčerpají tyto možnosti, nastává fáze úředního postupu podle zákona se všemi náležitostmi a důsledky. Nutno říci, že v drtivé většině případů se podaří vozidlo vyřešit již v první fázi,“ dodal zástupce ředitele Městské policie Blansko Stanislav Sotolář.

Vraky vozidel

 

2020

2021

2022

2023

celkem šetřeno

4

9

8

8

odstraněno vlastníkem vraku

3

8

8

5

odtah a ekologická likvidace

1

1

0

3

 

Vozidla bez platné technické prohlídky (více jak 6 měsíců)

 

2020

2021

2022

2023

celkem šetřeno

62

37

24

29

odstraněno provozovatelem

62

37

24

25

odtah na odstavnou plochu

0

0

0

2

Zdroj: Městská policie Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení