Parkování na trávě - parkoviště u pošty

vložil administrator » 7. 9. 2011, 09:25

Uživatel: LEON ========================================================= Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat,jestli je možné parkovat auta podélně,na pravé straně horního parkoviště,v uježděné hlíně, mimo asfaltovou vozovku. A hrozí občanům pokuta za takovéto parkování?


Lepka, 19. 9. 2011, 14:05

Dobrý den, z Vašeho dotazu není sice zřejmé, o které parkoviště se jedná, ale obecně platí, že motorová vozidla na parkovištích stojí na stavebně vymezené zpevněné ploše a zpravidla způsobem, který je stanoven vodorovným nebo svislým dopravním značením. Parkování vozidel mimo tyto plochy lze postihovat jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47/1g přestupkového zákona, kterého se dopustí ten, kdo neoprávněně zabere veřejné prostranství, přičemž není rozhodující, v jakém stavu se nachází jeho povrch (např. trávník, uježděná hlína, apod.). S pozdravem Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h