Počet cizinců v Blansku

vložil administrator » 15. 9. 2011, 10:14

Uživatel: kora ========================================================= Dobrý den, já a spousta dalších lidí jsme znepokojeni narůstajícím počtem cizinců v Blansku, a to nejen Romů, ale i dalších. V Metře a Aposu je stále více Mongolců, nyní i Ukrajinci, Bulhaři a Rumuni. A já se ptám - kdo schvaluje těmto firmám na ÚP kvóty pro počet zaměstnávaných cizinců? Jak je možné, že ÚP v Blansku je plný nezaměstnaných českých obyvatel a cizinci sem jezdí hromadně pracovat? Děkuji.


Sedláková, 20. 9. 2011, 10:56

Dobrý den, na základě Vašeho dotazu Vám sděluji informace poskytnuté úřadem práce. V případě pracovníků z EU je zaměstnavatel povinen vyplnit nejpozději v den nástupu do zaměstnání informační kartu zaměstnance EU a předat na úřad práce. U ostatních státních příslušníků z tzv. "třetích zemí" musí být ze strany úřadu práce prokázána neobsaditelnost volného pracovního místa uchazeči o zaměstnání a až po prokázání může být vydáno pracovní povolení pro daného cizince. Jak vyplývá z výše uvedeného, žádné kvóty pro zaměstnávání cizinců nejsou. S pozdravem Mgr. Ludmila Sedláková vedoucí odboru sociálních věcí


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h