Platba popelnic

vložil Patrik Valášek » 3. 3. 2015, 12:40

Dobrý den, mám trvalý pobyt v Ivančicích kde platím popelnice. Zakoupil jsem byt v Blansku, musím zde taky platit? děkuji


Jan Šustáček, 4. 3. 2015, 09:38

Dobrý den Na základě vyhlášky města č. 6/2012 je povinností fyzické osoby, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba platit poplatek „za domovní odpad“. Je povinností poplatníka se k platbě tohoto poplatku dle výše uvedené vyhlášky přihlásit. Poplatek je stanoven ve výši 540,- Kč ročně a je splatný k 31.5. kalendářního roku. Po vyplnění přihlášky Vám město zašle složenku cca 3 týdny před termínem splatnosti. Pokud koupíte nebo prodáte byt (dům, chatu) v průběhu kalendářního roku, počítá se adekvátní část poplatku dle počtu měsíců ve vlastnictví. Vyhláška č 6/2012 a její novelizace č. 1/2013 a 2/2013 jsou zveřejněny na webu města v sekci „městský úřad“ v rubrice „obecně závazné vyhlášky“. Formulář na přiznání k poplatku je také na webu města v sekci „občan“ rubrice „ formuláře“ a podrubrice „finanční odbor“. Ing. Jan Šustáček vedoucí oddělení plateb a poplatků


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h