Výkopové práce na ulici Žižkova

vložil Ing. Jan Tihon » 5. 5. 2015, 17:24

Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz: Na ulici Žižkova Blansko byly zahájeny výkopové práce aniž bychom o tom byli, jako majitelé sousedících pozemků, informováni. Vchod a vjezd do rodinného domu a garáže je rozkopán a my neznáme žádné podmínky a termíny realizace. Žádám vysvětlení. Děkuji Ing. Jan Tihon Žižkova 47 Blansko


Petra Reisiglová, 6. 5. 2015, 14:13

Dobrý den, na ulici Žižkova v Blansku vydal stavební úřad dne 18.12.2014 pod č.j.: SÚ ÚK 279/2014-42411/2014/He územní rozhodnutí, kterým umístil stavbu elektrického podzemního vedení NN. Předmětná stavba již nevyžaduje dle stavebního zákona stavební povolení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručoval stavební úřad oznámení o zahájení řízení i vlastní rozhodnutí ve věci formou veřejné vyhlášky (§ 144 zákona č. 500/2004 Sb., v platním znění). Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce, a to i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. Mezi účastníky řízení zahrnul stavební úřad všechny vlastníky nemovitostí, kteří sousedí s předmětnou stavbou. Investorem stavby je společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Za vlastní realizaci stavby odpovídá zhotovitel, v daném případě společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s.r.o. Dle údajů zhotovitele by měla být stavba dokončena do 31.7.2015. Petra Reisiglová, odbor stavební úřad


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h