Kácení stromů na Písečné

vložil Klára Kučerová » 6. 5. 2015, 19:48

Dnes byly na Písečné, na pozemku pod Obchodní akademií, vykáceny jak kvetoucí ovocné stromy, tak i habry a další. Fotogalerii najdete na této adrese: http://pisecna-zije.rajce.idnes.cz/kaceni Podle zjištění EIA, které se této lokality týká, měla být v této lokalitě ověřena existence biotopu zvláště chráněných druhů živočichů na předmětné lokalitě. Toto ověření bude provedeno příslušným orgánem ochrany přírody za součinnosti s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovištěm Jižní Morava. Ráda bych věděla, kdo toto kácení povolil. Z jakého důvodu. A zda již bylo zmíněné posouzení provedeno. Děkuji.


Petr Rizner, 7. 5. 2015, 10:15

Dobrý den, dne 6.5.2015 se provedlo kácení náletových dřevin a keřů v lokalitě Písečná, které nevyžaduje povolení (konzultováno s odborem ŽP MěÚ Blansko). Ověření existence biotopu, zvláště chráněných druhů živočichů na předmětné lokalitě, bylo dle našich informací provedeno. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h