„Skleníky“ – cena a způsob využití

vložil Dvořáček » 5. 5. 2015, 20:58

1.Jakým způsobem byla stanovena cena 1000,- Kč/1m2 (jedná se o cenu obvyklou dle zákona o oceňování majetku?) a cena pronájmu? 2. Zveřejní město na svém webu celý materiál (včetně příloh), který byl předložen zastupitelstvu města, včetně příslušné části zápisu z jednání zastupitelstva? 3.Zveřejní město na svém webu znalecký posudek, na základě kterého byla stanovena kupní cena a cena pronájmu? 4.Není uvedená kupní cena poměrně nízká pro komerční zástavbu? 5. Uvedené pozemky nejde využít účelněji? Např. v případě budoucího rozvoje sportovního ostrova jako parkovací plochy pro os. automobily a klidová zóna u řeky či znovu zkusit jednání s vlastníky staveb – zahradnictvím? 6.Vznik „100“ prac. míst v lokalitě „skleníky“ logicky povede k zániku min. 100 prac. míst ve středu města a dalších částech města a dalšímu vylidnění centra – byla k tomu vypracována nějaká studie? 7.Občany v Blansku požadovanou „galerii Waňkovka“ by měla spíše suplovat „výšková budova“ v centru a v ní zamýšlené komerční prostory a současná budova mezi ul. Rožmitálovou a Wanklovo nám. – dům "Centrum" – zvážilo město způsob využití těchto budov po realizaci akce "skelníky". 8.A nepovede náhodou vznik obchodního centra v lokalitě „skleníky“ ke stejným problémům s objekty uvedenými v bodu 7, jako mělo město s hotelem Dukla – chátrající stavby v centru městě bez možnosti komerčního využití z důvodu obrovské konkurence ve městě – a následné nutnosti vykupovat stavby městem? Zabývalo se město touto otázkou? 9. Opravdu město potřebuje tuto finační injekci do rozpočtu? A není z hlediska dlouhodobého rozvoje lepší tyto pozemky zatím ponechat ve vlastnictví města – aby něco zůstalo i budoucím generacím – zvážilo to město?


Ivo Polák, 19. 5. 2015, 14:59

Dobrý den, 1) Znalecký posudek č. 6427-04/2014, který vypracoval znalec p. Pavel Šebela. Cena obvyklá (tržní) u pozemků v areálu zahradnictví činí 920Kč/m2. Nájem 40Kč/m2 činí cenu obvyklou ve městě Blansku, např. lokalita Písečná, Průmyslová zóna a jiné pozemky prodávané městem za účelem investiční výstavby. 2) Jednání zastupitelstva jsou veřejná, bohužel občané o ně projevují jen velmi minimální zájem. Zde jsou materiály vysvětlovány, probíhá diskuse. Občané mají právo k projednávaným bodům vystoupit. Do materiálu je možné nahlédnout na sekretariátu starosty. 3) V odpovědi na otázku 1) je zveřejněn tento posudek pod uvedeným číslem a datem vypracování i se stanovenou cenou a konkrétní osobou, která ho zpracovala. 4) Zohledníte-li nutnost vyřešení ochrany objektů proti povodním, nutnost řešení dopravního napojení, plochu záměru ve vazbě na komerční plochy-parkování, nutnost vykoupení staveb v soukromém vlastnictví, dostanete se na částky, kdy i výkup za 1000Kč/m2 může být problém. Pozemek za 2000Kč/m2 a výše můžete prodávat za předpokladu, že všechny tyto problémy vyřešíte za investora a prodáváte skutečně zastavitelné území. Investor tuto jistotu nemá. 5) K rozvoji Sportovního ostrova L. Daňka – rezervní kapacity pro parkování jsou plánovány podél náhonu a rozšíření parkoviště u baseballu. Požadavek na investora je zpracování a umístění lávky spojující Sportovní ostrov L. Daňka s novým areálem, kterou je město připraveno po dokončení výstavby investorem zrealizovat. Tím dojde nejen ke komunikačnímu propojení, ale i možnost využít parkování obchodní zóny v které jsou zahrnuty i rezervní parkovací kapacity pro Sportovní ostrov. Územní plán tuto plochu vyčlenil pro komerční využití, uvedený záměr je s tímto v souladu, společnost ZERA se mohla, pokud by měla zájem, o pozemky přihlásit jako kdokoliv další. 6) Nemyslím si, že obchodní centrum "Skleníky" povede k zániku 100 pracovních míst. Toto je v rovině dohadů. Studie k tomuto zadána nebyla. 7) Výšková budova je v rukou soukromého vlastníka a stejně tak i dům Centrum na Rožmitálově ulici. Z toho vyplývá, že způsob využití je výhradně věci majitelů, který musí korespondovat s Územním plánem. 8) Obchodní centrum "Skleníky" jsou záměrem soukromého investora, který hodlá v této lokalitě proinvestovat téměř 200 mil. Kč. Z toho vyplývá, že investor si bude chtít pohlídat využití tohoto centra tak, aby fungovalo. Při případném nezdaru projektu získá město celé uvolněné území. 9) Pozemky jsou blokovány stavbami ve vlastnictví ZERY Rájec, která požadoval za jejich odkup finanční částku na kterou město nemohlo přistoupit, protože zde byl značný rozdíl mezi cenou znaleckého posudku a požadovanou ze strany ZERY Rájec. Rada rozhodla řešit území jako celek v souladu v souladu s územním plánem, kde tyto plochy jsou určeny pro komerční využití. Proto bylo odsouhlaseno zveřejnění pronájmu a následného odprodeje, kde podmínkou byl odkup budov ve vlastnictví ZERY Rájec. S pozdravem Mgr. Ivo Polák, starosta města Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h